Výsledky vyhľadávania

 1. PROČKOVÁ, Mária. Úloha účtovných opravných položiek a kapitálovej rezervy na krytie strát v prípade významného poklesu ekonomického cyklu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2012. ISSN 1335-0900, Január 2012, roč. 20, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. PROČKOVÁ, Mária. Od IAS 39 k IFRS 9 – zmena účtovných štandardov ako odpoveď na globálnu krízu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 20-22.
  článok

  článok

 3. PROČKOVÁ, Mária. ICAAP a jeho implementácia na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, September 2009, roč. 17, č. 9, s. 7-8.
  článok

  článok

 4. PROČKOVÁ, Mária - ELEY, Slavka. Kolégiá dohľadov nad bankami v Európskej únii. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, September 2009, roč. 17, č. 9, s. 12-13.
  článok

  článok

 5. PROČKOVÁ, Mária. Vnútorný audit : zásady vnútorného kontrolného systému v bankách. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2000. ISSN 1335-0900, September 2000, roč. 8, č. 9, s. 7-9,38-40. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/sg001731_2000_000_009/BIATEC_9_2000.pdf>
  článok

  článok

 6. PROČKOVÁ, Mária. Profesia firemný poradca v slovenských bankách. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1997. ISSN 1335-0900, Február 1997, roč. 5, č. 2, s. 12.
  článok

  článok

 7. PROČKOVÁ, Mária. Finančná analýza ako nástroj zisťovania rizík obsiahnutých v pohľadávkach banky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 1996. ISSN 1335-0900, Apríl 1996, roč. 4, č. 4, s. 27-28.
  článok

  článok

 8. PROČKOVÁ, Mária. Využívanie hrubej úrokovej marže v praxi. In Biatec, 1995, roč. 3, č. 2, s. 24.
  článok

  článok