Výsledky vyhľadávania

 1. MESEŽNIKOVOVÁ, Sonja. Strieborné mince ako forma investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha


 2. ONDRISKOVÁ, Nikoleta. Primárny trh cenných papierov ako možnosť získavania kapitálu : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 3. TULIMAT, Ezaldin. Portfolio Performance Measurement : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 4. VAVROVÁ, Katarína et al. Trends in Corporate Environmentally Related Taxes. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 561-566.
  článok

  článok


 5. BADURA, Peter et al. Management Styles as a Basic Assumption of Maximizing the Company's Value. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 21-26. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 6. BADURA, Peter - KMEŤKO, Miroslav. Trends in Domestic and Foreign Securities Held by Slovak Banks for Third Parties. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 42-52. VEGA 1/0007/16 (50%), VEGA 1/0404/16 (50%).
  článok

  článok


 7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné trhy a modely ich predikcií. Recenzovali: Anna Polednáková, Mária Režňáková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 128 s. [6,39 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-7598-155-4.

 8. KMEŤKO, Miroslav. Investovanie do dlhopisových fondov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Jún 2017, roč. 25, č. 3, s. 14-16.
  článok

  článok


 9. HRUBÁ, Terézia. Porovnanie metód a spôsobov získavania kapitálu v závislosti od fázy rozvoja podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 10. JANÍKOVÁ, Adriána. Franchising vo vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha