Výsledky vyhľadávania

 1. KMEŤKO, Miroslav. Investovanie do dlhopisových fondov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Jún 2017, roč. 25, č. 3, s. 14-16.
  článok

  článok


 2. BADURA, Peter et al. Management styles and human capital development as a basic assumption of maximizing the company’s market value. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, p. 21.
  článok

  článok


 3. VAVROVÁ, Katarína et al. Trends in environmentally related taxes. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, p. 135.
  článok

  článok


 4. HRUBÁ, Terézia. Porovnanie metód a spôsobov získavania kapitálu v závislosti od fázy rozvoja podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. JANÍKOVÁ, Adriána. Franchising vo vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 6. CIMPRICH, Stanislav. Využitie rizikového kapitálu ako formy financovania podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 7. HRÍBIKOVÁ, Iveta. Analýza efektívnosti a rizika investičného projektu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 8. BIKÁR, Miloš et al. Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices. In European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4, pp. 23-32 online. VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 9. KMEŤKO, Miroslav. Durácia fondov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 88-92. VEGA 1/0007/16 50%, VEGA 1/0184/16 50%.
  článok

  článok


 10. BADURA, Peter et al. Porovnanie durácie dlhopisových fondov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 28-33 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok