Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 10  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0061792^"
 1. MAJTÁN, Štefan - ŠPILOVÁ, Martina. Prieskum dopadov globalizácie na marketingové stratégie podnikov v SR (na príklade cukrovarníckeho priemyslu). In Marketingové stratégie podnikov v súčasnom podnikateľskom prostredí : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3284-6, s. 114-122. VEGA 1/0385/10.
  článok

  článok

 2. ŠPILOVÁ, Martina. Vplyv globalizácie trhového prostredia na marketingové stratégie podnikov v SR na príklade cukrovarníckeho priemyslu : dizertačná práca. Škol. Štefan Majtán. Bratislava, 2011. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. MAJTÁN, Štefan - ŠPILOVÁ, Martina. Analýza spotrebiteľského správania na globalizovanom trhu s cukrom. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 3, s. 365-376. VEGA 1/0385/10.
  článok

  článok

 4. GAJDOVÁ, Denisa - ŠPILOVÁ, Martina. Nové trendy v marketingu pre malé a stredné podniky. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2009 na Smolenickom zámku. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8, s. 1123-128.
  článok

  článok

 5. ŠPILOVÁ, Martina. Cukrovarníctvo v súčasných podmienkach. - Registrovaný: Web of Science. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 452-455.
  článok

  článok

 6. MAJTÁN, Štefan - ŠPILOVÁ, Martina. Pravidlá Európskej únie v komodite cukor. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 68-79.
  článok

  článok

 7. ŠPILOVÁ, Martina. Vplyv globalizácie na marketingové stratégie v cukrovarníctve. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
  článok

  článok

 8. GAJDOVÁ, Denisa - ŠPILOVÁ, Martina. Malé firmy a význam marketingovej komunikácie. In Masmediálna komunikácia a realita III. : marketingová komunikácia. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5, s. 201-209.
  článok

  článok

 9. GAJDOVÁ, Denisa - ŠPILOVÁ, Martina. Marketingové nástroje v podnikoch služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 10. ŠPILOVÁ, Martina - GAJDOVÁ, Denisa. Malé a stredné podniky a euromarketing. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 456-460.
  článok

  článok  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.