Výsledky vyhľadávania

 1. GOGOVÁ, Michaela. Osobnosť manažéra a vedenie zamestnancov ku kreatívnemu správaniu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2013. 39 s.
  kniha

  kniha

 2. BENÍK, Samuel. Význam kreativity v manažérskej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2013. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. EGYÜDOVÁ, Zuzana. Význam kreativity v manažérskej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. FRIGOVÁ, Lucia. Motivovanie ku kreatívnemu správaniu zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2013. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. LOKAJOVÁ, Mariana. Motivovanie ku kreatívnemu správaniu zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. BELLOVÁ, Silvia. Osobnosť manažéra a vedenie zamestnancov ku kreatívnemu správaniu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠIMOVÁ, Anna. Osobnosť manažéra a vedenie zamestnancov ku kreatívnemu správaniu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. JARABOVÁ, Martina. Osobnosť manažéra a vedenie zamestnancov ku kreatívnemu správaniu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. RAJNÁKOVÁ, Ľubica. Osobnosť manažéra a vedenie zamestnancov ku kreatívnemu správaniu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2012. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. ADAMEC, Maroš. Osobnosť manažéra a vedenie zamestnancov ku kreatívnemu správaniu : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudmila Suntingerová. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha