Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIMONČIČOVÁ, Mária. Kreativita a tradícia ako nový trend v kultúrnom cestovnom ruchu. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 195-208.
  článok

  článok

 2. KOMPASOVÁ, Katarína. Gastroturizmus na Slovensku. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 65-75.
  článok

  článok

 3. PREDANOCYOVÁ, Barbora - ZIMA, Roman. Digitálny marketing destinácií cestovného ruchu na Slovensku. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 209-221.
  článok

  článok

 4. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015 [elektronický zdroj]. Posudzovatelia: Ľudmila Nagyová, Boris Michalík. 1. vyd. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. CD-ROM [237 s.]. ISBN 978-80-558-0984-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu

  elektronická kniha

 5. MARKOVIČOVÁ, Laura. Negatívne aspekty masového turizmu na životné prostredie na Slovensku. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 105-120 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PLESNÍK, Pavol. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu na Slovensku. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 7-15.
  článok

  článok

 7. ŠIMONČIČOVÁ, Anna. Špecifiká eventového cestovného ruchu vyvolaného Folklórnym festivalom Východná. In Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Medzinárodná konferencia študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu : zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Nitra 29. 9. 2015. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISBN 978-80-558-0984-7, s. 183-194.
  článok

  článok

 8. Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13.-14.11.2014, Znojmo, Česko]. Superrevize: František Ochrana. 1. vyd. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. CD-ROM [534 s.]. ISBN 978-80-87314-67-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Nové trendy 2014

  elektronická kniha

 9. NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva v príprave učiteľov ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13.-14.11.2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 509-518 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. HAVIERNIKOVÁ, Katarína. Vybrané aspekty regionálneho manažmentu v kontexte klastrov v Slovenskej republike. In Nové trendy 2014. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy 2014 : sborník příspěvků : 9. ročník mezinárodní vědecké konference : [13. - 14. 11. 2014, Znojmo, Česko]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, s. 55-63 CD-ROM.
  článok

  článok