Výsledky vyhľadávania

 1. PASTORÁKOVÁ, Erika. The Development of the Insurance Market in Slovakia After 1990. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 99-104. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 2. POLÁKOVÁ, Nikola. Úloha finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na poistnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. KOŠTIALOVÁ, Ema. Porovnanie princípov fungovania peer to peer poistenia a vzájomnostného poistenia : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 4. MALEK, Matej. Daň z poistenia – komparácia vybraných krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika. Development of the Insurance Market in the Slovak Republic: A Historical Approach. In Socio-Economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective. - Warszawa : Poltext, 2020. ISBN 978-83-8175-233-6, pp. 229-238 online. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 6. PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš - JURKOVIČOVÁ, Monika. Dejiny poisťovníctva. Recenzenti: Eva Ducháčková, Andrea Sikorová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [161 s.] [8,3 AH]. KEGA 015EU-4/2020. ISBN 978-80-7598-998-7.
 7. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Determinants of Individual Life-Related Insurance Consumption: The Case of the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 846-863 online. VEGA 1/0466/19, KEGA 015EU-4/2020.
  článok

  článok

 8. KOBLIŠKA, Martin. Konkurenčné prostredie na poistných trhoch vybraných krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2019. 32 s.
  kniha

  kniha

 9. PODMANICKÝ, Marek. Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. KASALA, Matúš. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha