Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 261  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0063163^"
 1. DUDÁK, Daniel. Riziká bánk a poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2023. 91 s.
  kniha

  kniha

 2. PASTORÁKOVÁ, Erika. Inovácie v dôchodkových produktoch na príklade zavedenia nového produktu v Slovenskej republike. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2022 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4978-3, s. [1-9]. APVV-20-0338.
  článok

  článok

 3. PASTORÁKOVÁ, Erika. Podpora súkromných úspor na dôchodok ako jeden z cieľov Európskej Únie. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 473-481. KEGA 017EU-4/2021.
  článok

  článok

 4. ONDRUŠKA, Tomáš - PASTORÁKOVÁ, Erika. Inovácie a nové technológie v oblasti poistenia v EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 459-465. APVV-20-0338, VEGA 1/0466/19, KEGA 017EU-4/2021.
  článok

  článok

 5. VUČETIĆ, Miljan et al. Financial Literacy and Psychological Disaster Preparedness: Applicability of Approach Based on Fuzzy Functional Dependencies. - Registrovaný: Scopus. In Information Processing & Management : An International Journal. - Oxford : Elsevier. ISSN 0306-4573, 2022, vol. 59, no. 2, pp. 1-12 online. (2022 - Current Contents). VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 6. BELIČKOVÁ, Kornélia et al. Vybrané problémy z dejín financií. Recenzenti: Peter Baláži, Zsolt Horbulák, Jozef Laciňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 254 s. [15,44 AH]. ISBN 978-80-225-4984-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 7. ONDRUŠKA, Tomáš. Determinanty finančných rozhodnutí spotrebiteľov v otázkach dopytu po poistení. Recenzenti: Erika Pastoráková, Monika Jurkovičová, Marian Tatár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 99 s. [4,72 AH]. VEGA 1/0466/19. ISBN 978-80-225-4980-6. [Počet ex. : 14, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 8. ONDRUŠKA, Tomáš et al. Riadenie rizík a poisťovníctvo. Recenzenti: Eva Vávrová, Andrea Sikorová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 395 s. [23,3 AH]. KEGA 015EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-402-6. [Počet ex. : 21, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 9. SNOPKOVÁ, Andrea. Recenzia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 3, s. 352-354. Recenzia na: Dejiny poisťovníctva / Erika Pastoráková, Tomáš Ondruška, Monika Jurkovičová ; recenzenti: Eva Ducháčková, Andrea Sikorová. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-7598-998-7.
  článok

  článok

 10. PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš. The Origin of the Modern Insurance Industry in Slovakia and the Contribution of Dr. Ján Alojz Wagner to its Development. In Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. ISSN 1642-168X, 24–25, no. 1–2, (2021. APVV-20-0338, VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.