Výsledky vyhľadávania

 1. ZAHORANSKÝ, Marián. Aplikácia kvantitatívnych metód rozhodovania v podnikoch strojárskeho priemyslu SR : dizertačná práca. Martin Vološin. Košice, 2006. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ZAHORANSKÝ, Marián - BECA, Martin. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi. In Ekonomika firiem 2004 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004. ISBN 80-225-1879-4, s. 317-324.
  článok

  článok


 3. VOLOŠIN, Martin - ZAHORANSKÝ, Marián. Definícia poslania podniku v rámci formulácie stratégie z pohľadu súčasnej teórie a praxe. In Acta Oeconomica Cassoviensia No 7. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1713-5, s. 354-363.
  článok

  článok


 4. ZAHORANSKÝ, Marián. Progresívne metódy rozhodovania v súčasnom podnikovom manažmente. In Ekonomika firiem 2003 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1737-2, s. 410-415.
  článok

  článok


 5. ČEPELOVÁ, Anna et al. Manažment finančných tokov a financií malých a stredných podnikov v Slovenskej republike : záverečné hodnotenie internej grantovej úlohy č. 300010/02 za roky 2002 - 2003 : doba riešenia od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003. Košice, 2003. [33 s.]. Grantová úloha č. 300010/02. ISBN [nemá].

 6. ZAHORANSKÝ, Marián - OHRISKA, Michal. Metastock ako nástroj technickej analýzy. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 502-510.
  článok

  článok


 7. VOLOŠIN, Martin et al. Kvantitatívne orientované metódy manažérskeho rozhodovania v podnikovom manažmente : záverečná správa projektu VEGA č. 1/7208/20 : doba riešenia 2000-2002. Košice, 2002. 10 s.

 8. KAFKOVÁ, Eva - BOSÁKOVÁ, Zuzana - ZAHORANSKÝ, Marián. Výkyvová rezerva, jej tvorba a význam. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2000. ISSN 1335-1044, 2000, roč. 6, č. 6, s. 6-8.
  článok

  článok