Výsledky vyhľadávania

 1. VESELÝ, Arnošt. Economic classification and regression problems and neural networks. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2011. ISSN 0139-570X, 2011, vol. 57, no. 3, s. 150-157. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/37361.pdf>
  článok

  článok

 2. Nerovnosti ve vzdělávání : od měření k řešení. Petr Matějů, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.). Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 495 s. Studie, 63. svazek. ISBN 978-80-7419-032-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 3. Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Praha : Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Editoři: Jaroslav Kalous, Arnošt Veselý. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006. 159 s. ISBN 80-246-1262-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. VESELÝ, Arnošt. Co je a není společnost vědění? In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2005. ISSN 1210-6658, 2005, roč. 13, č. 3, s. 3-6.
  článok

  článok

 7. VESELÝ, Arnošt - BRECHLEROVÁ, Dagmar. Neural networks in intrusion detection systems. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2004. ISSN 0139-570X, 2004, vol. 50, no. 1, s. 35-39. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58686.pdf>
  článok

  článok

 8. VESELÝ, Arnošt. Neural networks in data mining. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information. ISSN 0139-570X, 2003, roč. 49, č. 9, s. 427-431. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59467.pdf>
  článok

  článok

 9. VESELÝ, Arnošt. Logický a neuronový přístup k umělé inteligenci. In Zemědělská ekonomika = Agricultural economics : mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2000. ISSN 0139-570X, Prosinec 2000, roč. 46, č. 12, s. 568-574.
  článok

  článok