Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0063266^"
 1. LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš. Bank image structure: the relationship to consumer behaviour. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISSN 1804-1728, 2014, no. 1, s. 18-35.
  článok

  článok

 2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha : Grada Publishing, 2010. 238 s. Expert. ISBN 978-80-247-2951-0. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 3. LUKÁŠOVÁ, Růžena - VAŇOVÁ, Anna. Marketing vzťahov v podmienkach úradov miestnej samosprávy. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2009. ISSN 1335-7069, 2009, roč. 10, č. 2, s. 127-135.
  článok

  článok

 4. KITA, Pavol et al. Labour market in the opinion of Czech, Polish and Slovak students - field research results. In Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. - Katowice, 2008. ISBN 978-83-89072-16-0, s. 142-185 [2,15 AH].
  článok

  článok

 5. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Jaké typy kultury najdete v českých firmách. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1801-4692, březen-duben 2006, roč. 2, č. 2, s. 15-17.
  článok

  článok

 6. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých výrobních firem: vztah mezi organizačními hodnotami, normami a chováním organizace. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2005. ISSN 1336-7137, 2005, roč. 1, č. 2, s. 4-12.
  článok

  článok

 7. FRANKOVÁ, Emilie - LUKÁŠOVÁ, Růžena - ŠIMBEROVÁ, Iveta. Organizační kultura českých firem : vztah mezi organizačními hodnotami a normami chování. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 191-198.
  článok

  článok

 8. MESÁROŠOVÁ, Margita. [Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku]. In Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2004. ISSN 1336-4103, 2004, č. 1, s. 67-68. Recenzia na: Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku / Růžena Lukášová, Ivan Nový a kolektiv. - Praha : Grada Publishing, 2004. - ISBN 80-247-0648-2.
  článok

  článok

 9. LUKÁŠOVÁ, Růžena - NOVÝ, Ivan. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha : Grada Publishing, 2004. 174 s. Expert. ISBN 80-247-0648-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 10. LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti. In Psychologie v ekonomické praxi : určeno pro psychologii práce a její aplikace = devoted to psychology of work and its applications. - Praha : Univerzita Karlova, 2003, roč. 38, č. 1-2, s. 1-10.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.