Výsledky vyhľadávania

 1. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2012. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2012. 111 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-89105-49-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. AUTNER, Rudolf - ČAMBALOVÁ, Andrea - OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011 [elektronický zdroj]. COM(2011). Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2011.
 3. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2011. 111 s. [3,1 AH]. ISBN 978-80-89105-44-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2010. 104 s. [5,0 AH]. ISBN 978-80-89105-40-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar - AUTNER, Rudolf. Využime čaro, výhody a pôvab komunálnych dlhopisov. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. máj, s. 8-9.
  článok

  článok

 6. AUTNER, Rudolf - OCHOTNICKÝ, Pavol. Prognóza vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľov v roku 2009. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2009. 95 s. ISBN 978-80-89105-38-0. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 7. AUTNER, Rudolf - HOFREITER, Miloš - OCHOTNICKÝ, Pavol. Prognóza vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľskej sféry v roku 2008. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2008. 94 s. ISBN 978-80-89105-34-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 8. AUTNER, Rudolf - HOFREITER, Miloš - OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2007 z pohľadu podnikov. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2007. 93 s. ISBN 978-80-89105-29-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 9. AUTNER, Rudolf. Dobrého hospodára robí plánovanie. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-7883, 2006, roč. 61, č. 23, s. 22-23.
  článok

  článok

 10. AUTNER, Rudolf - FRANK, Karol - HVIZDOŠ, Lukáš. Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2006 z pohľadu podnikov. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2006. 103 s. ISBN 80-89105-26-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]