Výsledky vyhľadávania

 1. MOLNÁROVÁ, Tímea. Marketingové aktivity podniku a meranie ich dosahu na ziskovosť podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. HEGEDŰŠ, Richard. E-nákup ako súčasť podnikového systému nákupu : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. NOVÁK, Matúš. Marketing a vízia Priemysel 4.0 : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 4. GULAŠOVÁ, Daniela. Osobitosti marketingového výskumu na trhoch podnikateľských subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. ORESKÝ, Milan. Could We Be Closer to Sustainable Marketing Through the Circular Economy? In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 341-355 CD-ROM. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 6. BIELIKOVÁ, Diana. Digitálny marketing vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. ORESKÝ, Milan. Pricing of Consumers and Possibilities of Using the Theory of Mental Accounting in Marketing. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 261-275.
  článok

  článok

 8. ORESKÝ, Milan. Rozhodovanie spotrebiteľov o výdavkoch z pohľadu teórie očakávaného úžitku, ostatných ekonomických teórií až k prospektovej teórii a ich využitie v marketingu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 2, s. 231-242 online.
  článok

  článok

 9. ORESKÝ, Milan. How New Technologies in Manufacturing Affect Rivalry, Industry Structure and Marketing Strategy. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 298-307 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. ORESKÝ, Milan. Od teórie očakávaného úžitku k prospektovej teórii a ich využitiu v marketingu pri skúmaní spotrebiteľského rozhodovania o výdavkoch. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 66-79 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok