Výsledky vyhľadávania

 1. MOLNÁROVÁ, Tímea. Marketingové aktivity podniku a meranie ich dosahu na ziskovosť podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. BIELIKOVÁ, Diana. Digitálny marketing vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. ORESKÝ, Milan. Pricing of Consumers and Possibilities of Using the Theory of Mental Accounting in Marketing. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 261-275.
  článok

  článok

 4. ORESKÝ, Milan. Od teórie očakávaného úžitku k prospektovej teórii a ich využitiu v marketingu pri skúmaní spotrebiteľského rozhodovania o výdavkoch. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 66-79 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 5. ORESKÝ, Milan. How New Technologies in Manufacturing Affect Rivalry, Industry Structure and Marketing Strategy. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 298-307 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ORESKÝ, Milan. Popularita behaviorálnej ekonómie alebo čo spája behaviorálnu ekonómiu a marketing. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 143-156 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ORESKÝ, Milan. [Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 126-129. Recenzia na: Nákup a predaj. Obchodné funkcie priemyselných podnikov / Kita, J. - Bratislava : Wolters Kluver, 2017.
  článok

  článok

 8. HESKOVÁ, Alica. Manažment vzťahov s dodávateľmi vo vybranom odvetví : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. VALACHOVÁ, Jana. Marketing v oblasti starostlivosti o zdravie : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. MARKO, Peter. Nákup v podniku - cenové aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha