Výsledky vyhľadávania

 1. HANULÁKOVÁ, Eva - ORESKÝ, Milan. Circular Economy. Reviewers: Stanisław Gedek, Vojtech Dirner, Ferdinand Daňo. 1st Edition. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2021. 168 s. [8,4 AH]. VEGA 1/0587/19. ISBN 978-3-96595-012-2.
 2. HANULÁKOVÁ, Eva et al. Marketing : nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Ivan Nový. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 363 s. [18,2 AH]. ISBN 978-80-571-0438-4.
 3. HANULÁKOVÁ, Eva - ČVIRIK, Marián. Marketingový manažment. Recenzenti: Milan Oreský, Ina Bečková Kováčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 129 s. [6,45 AH]. ISBN 978-80-225-4886-1.
 4. PECHERSKY, Alexander. Multiculturalism in the management of foreign companies operating in Slovakia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. HORVÁTH, Martin. Marketing a súčasná behaviorálna ekonómia : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ORESKÝ, Milan. The Adoption of the Circular Economy Principles in Manufacturing Supply Chains. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 197-206 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 7. STŘELEC, Lukáš. Manažment vzťahov s dodávateľmi vo vybranom odvetví : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. KOPEČNÁ, Kristína. Integrovaný marketing a jeho využitie v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. JOSIFI, Ada. Využitie poznatkov behaviorálnej ekonómie v marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Milan Oreský. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. Zostavil: Milan Oreský ; recenzenti/Reviewers: Eva Hanuláková, Peter Drábik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 110 s. [7,782 AH]. VEGA 1/0587/19. ISBN 978-80-225-4771-0.