Výsledky vyhľadávania

  1. NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovní ruch a Evropská unie. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011. 128 s. [6,1 AH]. ISBN 978-80-7452-016-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
  2. NOVACKÁ, Ľudmila. Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu. Bratislava : KARTPRINT, 2010. 103 s. [7,215 AH]. KEGA 046-036EU-4/2010 KEGA - A 3. ISBN 978-80-88870-88-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovný ruch a Európska únia. Bratislava : Sprint dva, 2010. 121 s. [9,75 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-26-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 4]
  4. HAJDUŠEK, Igor - HAUSER, Július. Anglicko-slovenský, slovensko-anglický. Odborná spolupráca Jozef Hajdušek. Bratislava : SLOVART EXPO, 2000. 197 s. ISBN 80-968268-0-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. HAJDUŠEK, Igor - HAUSER, Július. Anglicko-slovenský, slovensko-anglický diplomatický slovník. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1995. 177 s. ISBN 80-85170-19-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]