Výsledky vyhľadávania

 1. KRON, Ivan et al. Green harvests of three perennial energy crops and their chemical composition. In International Journal of Agriculture and Environmental Research. - India : Mandisaur, 2017. ISSN 24556939, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 2870-2883 online. VEGA 26220220063, OPV a V-2009/2.2/02-SORBO.
  článok

  článok


 2. KRON, Ivan et al. Chemické vlastnosti energetických plodín ozdobnice, sidy a trsteníka. In Naše pole : odborný recenzovaný mesačník pre pestovateľov rastlín. - Lužianky : Naše pole, 2016. ISSN 1335-2466, 2016, roč. 20, č. 6, s. 1-3.
  článok

  článok


 3. ZUBKO, Michal. Energetické zhodnocovanie odpadu z biomasy v poľnohospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Matej Polák. Košice, 2015. 80 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. POLÁK, Matej - SARVAŠ, Ján. Biomasa šanca pre rozvoj vidieka v 21.storočí. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 143-147 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. SIVÁK, Rudolf et al. 20 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zostavovateľ Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 398 s. [19,15 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-85-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. ZÁVADSKÝ, Cyril. [Retail manažment bioproduktov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 1-2, s. 59-60 online. Recenzia na: Retail manažment bioproduktov [elektronický zdroj] : [vedecká monografia] / Vanda Lieskovská a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3387-4.
  článok

  článok


 7. POLÁK, Matej. [Retail manažment bioproduktov]. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 6, s. 200. Recenzia na: Retail manažment bioproduktov [elektronický zdroj] : [vedecká monografia] / Vanda Lieskovská a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3387-4. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0176926/fss0613.pdf>
  článok

  článok


 8. PRISTAŠOVÁ, Veronika. Technicko-ekonomická analýza BPS v Belej nad Cirochou : diplomová práca. Školiteľ: Matej Polák. Košice, 2013. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. FIGEĽ, Michal. Analýza využitia OZE na konkrétnom rodinnom dome : diplomová práca. Školiteľ: Matej Polák. Košice, 2013. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. BUJŇÁKOVÁ, Jana. Ekonomické zhodnotenie premeny biomasy termickým spaľovaním : diplomová práca. Školiteľ: Matej Polák. Košice, 2013. 84 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha