Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 107  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0064253^"
 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 2. SURMANOVÁ, Kvetoslava - REIFF, Marian. Convergence of Unemployment in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 340-347. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 3. LOPUŠNÝ, Martin. Analýza vybraných ukazovateľov Slovenska na regionálnej úrovni : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. KALIŠ, Šimon. Výhľad krátkodobej a dlhodobej spotreby obyvateľov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. REIFF, Marian - IVANICOVA, Zlatica - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Cluster Analysis of Selected World Development Indicators in the Fields of Agriculture and the Food Industry in European Union Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 5, pp. 197-205. VEGA 1/0245/15, VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 6. KUTLÁK, Martin. Analýza efektívnosti priemyslu na regionálnej úrovni SR : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha

 7. SURMANOVÁ, Kvetoslava - REIFF, Marian - IVANIČOVÁ, Zlatica. Accumulation of human capital and its importance in the context of the impact on economic growth. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 38.
  článok

  článok

 8. SURMANOVÁ, Kvetoslava - REIFF, Marian - IVANIČOVÁ, Zlatica. Akumulácia ľudského kapitálu a jej význam v kontexte vplyvu na ekonomický rast. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 346-354 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 9. BORZA, Peter. Nezamestnanosť na Slovensku z pohľadu priestorovej autokorelácie : diplomová práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. KOLENIČ, Matej. Trendy a štruktúra miezd na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2017. 37 s.
  kniha

  kniha