Výsledky vyhľadávania

 1. HUCKO, Pavel. Výskyt stopových prvkov v sedimentoch vodných nádrží SR - výsledky monitoringu 2016. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 7-8, s. 29-32.
  článok

  článok

 2. HUCKO, Pavel. Deň inžinierov a technikov Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 5-6, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. HUCKO, Pavel. Hodnotenie sedimentov vodných tokov a nádrží v SR ako odpadu. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, 2014, roč. 57, č. 1-2, s. 18-19.
  článok

  článok

 4. HUCKO, Pavel. Medzinárodná vodárenská konferencia iwmds 2005. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2005. ISSN 0322-886X, 2005, roč. 48, č. 11-12, s. 30-31. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/99.pdf>
  článok

  článok

 5. HUCKO, Pavel. Kvalita povrchových vôd z hľadiska obsahu živín vo vzťahu k požiadavkám smernice EÚ 91/271/eec. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2001. ISSN 0322-886X, 2001, roč. 44, č. 6, s. 7-8.
  článok

  článok