Výsledky vyhľadávania

 1. SCHMIDT, Peter - SCHMIDT, Zuzana. Kompetencia verzus kompetentnosť. In Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy. - Trnava : Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV. ISSN 1338-0982, 2021, roč. 12, č. 1, s. 43-53 online.
  článok

  článok

 2. TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Editors: Zoltán Rajnai, Peter Schmidt, Pavol Jurík ; reviewers: Erzsébet Ancza, Igor Bandurič, Petr Doucek ... [et al.]. 1st Edition. Budapest : Óbuda University, 2020. 224 s. [11,2 AH]. Dostupné na : <https://fhi.euba.sk/www_write/files/katedry/kai/konferencie/Proceedins-TIEES-2020-v2.pdf> ISBN 978-963-449-206-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. SOJKA, Pavol. Analysis of Attempts To Penetrate Information Systems Over the Internet. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 122-133 online.
  článok

  článok

 4. PROCHÁZKA, Peter. The Usage of the Open-Source Platform Arduino to teach IoT. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 218-224 online.
  článok

  článok

 5. KOŠŤÁL, Igor. Finding a Modular Structure of the Kuka Industrial Welding Robot Main Control Program Needed For Its Effective Testing. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 101-108 online.
  článok

  článok

 6. MIŠÚT, Martin - MIŠÚTOVÁ, Mária. Individual or Group Project Assignment in Business Process Modelling and Software Engineering Courses? In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 56-64 online. KEGA 009STU-4/2018, VEGA 1/0373/18, VEGA 1/0232/18.
  článok

  článok

 7. SZIVÓSOVÁ, Mária. The Optimal Capital Structure for Biotechnology Startups. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 32-41 online.
  článok

  článok

 8. JURÍK, Pavol - SCHMIDT, Peter. Composition Diagram of a Complex Process: a Contribution to Business Process Modelling. In TIEES 2020. International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students. TIEES 2020: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Eighth International Scientific Web-Conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Budapest : Óbuda University, 2020. ISBN 978-963-449-206-1, pp. 81-92 online.
  článok

  článok

 9. SCHMIDT, Peter - KULTAN, Jaroslav. Gamifikácia v online prostredí, v pandemickom období. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 6 online.
  článok

  článok

 10. SCHMIDT, Peter - KULTAN, Jaroslav. Gamifikácia v online prostredí, v pandemickom období. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 287-293 online. KEGA 019EU-4/2020.
  článok

  článok