Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 497  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0064809^"
 1. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. Recenzenti: David Procházka, Miloš Tumpach. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. [113] s. ISBN 978-80-245-2463-4.
 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Digitization and Automation in the Time of COVID-19 Pandemic and Their Impact on Sales of IT Sector Companies. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 19-24. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. OBONYA, Filip. Analýza procesu transformácie výsledku hospodárenia na základ dane v podnikateľských účtovných jednotkách v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. MUŽLAYOVÁ, Monika. Účtovné a daňové zobrazenie rezerv a opravných položiek podnikateľských účtovných jednotiek v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 5. KRÁLIK, Martin. Aktuálne trendy spracovania účtovných záznamov – automatizácia a digitalizácia procesov pri vedení účtovníctva a archivácii záznamov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. SZALAYOVÁ, Barbora. Možnosti využitia ES POHODA pri preukazovaní výdavkov fyzickej osoby podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. OLŠIAKOVÁ, Simona. Analýza možností uplatňovania výdavkov pri zisťovaní základu dane fyzických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. KIRSCHBAUMOVÁ, Sandra. Možnosti využitia ES POHODA pri zostavení účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. MOLNÁROVÁ, Lívia. Daňové a odvodové zaťaženie fyzickej osoby podnikateľa : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. SVORČÍKOVÁ, Michaela. Práva a povinnosti subjektov pracovnoprávnych vzťahov z účtovného a daňového hľadiska : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2021. 40 s.
  kniha

  kniha