Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 365  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0065451^"
 1. ZÁTOPKOVÁ, Lucia. Analýza likvidity vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2021. 40 s.
  kniha

  kniha

 2. FEDÁK, Kamil. Analýza finančnej situácie vybraného podniku so zameraním na ukazovatele rentability : bakalárska práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2021. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. DRUSOVÁ, Veronika. Výkonové ukazovatele ako nástroj merania a riadenia finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2021. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. ELEXA, Ľuboš. Vplyv legislatívnych faktorov na finančnú výkonnosť malých a stredných podnikov. Recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Tomáš Klieštik, Eduard Hyránek. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 243 s. VEGA 1/0468/18. ISBN 978-80-557-1847-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. HYRÁNEK, Eduard et al. Verification of the Performance Model in Selected Companies in the Mining Industry. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2021, vol. 26, no. 3, pp. 415-426 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 6. HYRÁNEK, Eduard. Hodnotenie vplyvu zadlženosti na výkonnosť podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi 2021 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4869-4, s. 52-59. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 7. MORAVČÍKOVÁ, Elena - HYRÁNEK, Eduard. Súčasný stav a tendencie podnikov chemického priemyslu v čase dekarbonizácie a koronakrízy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 318-327 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 8. ĎURINOVÁ, Ivona - HYRÁNEK, Eduard. Význam daňových stimulov sociálneho charakteru v zdaňovaní príjmov fyzických osôb. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 119-128 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 9. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Education in the Field of Financial Planning in the Conditions of Teaching by Distance Methods. In INTED 2021. The 15th Annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2021 : The 15th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079, pp. 7194-7200 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 10. KMEŤKO, Miroslav - HYRÁNEK, Eduard. Is It Possible to Predict Earnings Per Share? In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok