Výsledky vyhľadávania

 1. KABÁTOVÁ, Denisa. Modely výkonnosti ako nástroje tvorby finančného plánu : diplomová práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 2. RADOSOVÁ, Dajana. Faktory ovplyvňujúce tvorbu finančného plánu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 3. REHÁKOVÁ, Bibiána. Faktory ovplyvňujúce tvorbu finančného plánu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Eduard Hyránek. Bratislava, 2020. 102 s.
  kniha

  kniha

 4. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Analýza výkonnosti spoločnosti MATADOR Automation prostredníctvom modelu HGN. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 255-262 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 5. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Analýza výkonnosti spoločnosti Küster – automobilová technika prostredníctvom modelu HGN. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 257-263 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 6. KMEŤKO, Miroslav - HYRÁNEK, Eduard. How Leverage Can Improve Performance. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 7. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Performance Analysis Firm Operating in the Sector of IT Services Through the Model HGN. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 8. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti prostredníctvom vzd elávania v oblasti finančného riadenia. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 152-159 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 9. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Hodnotenie finančného zdravia podniku Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava aplikáciou modelu HGN. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 61-68 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 10. HYRÁNEK, Eduard - SLÁVIK, Štefan. Finančný výkon rýchlo rastúcich startupov. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2020. ISSN 2336-2561, 2020, č. 1, s. 1-10 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok