Výsledky vyhľadávania

 1. INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry. Zostavovatelia: Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová ; recenzenti: Pavol Rankov, Marta Špániová. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. online [322 s., 16,1 AH]. ISBN 978-80-89586-09-7.
  INFOS 2017

  elektronická kniha


 2. KMEŤOVÁ, Jitka. Generácia mileniánov – výzva pre akademickú knižnicu. In INFOS 2017 : transformácia knižníc a a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2017 : zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia : transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie : 25. - 28. apríl 2017, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná - Vysoké Tatry. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. ISBN 978-80-89586-09-7, s. 231-240 online.
  článok

  článok


 3. INFOS 2015. Medzinárodné informatické sympózium. INFOS 2015 : zborník príspevkov 38. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie: (r)evolúcia v knižniciach a knihovníctve : +/- 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy : 14. - 17. apríl 2015 Stará Lesná - Vysoké Tatry : pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky. Zostavovatelia: Silvia Stasselová, Jitka Kmeťová, Henrieta Gábrišová. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2015. online [777 s., 38,85 AH]. ISBN 978-80-89586-08-0.
  INFOS 2015

  elektronická kniha


 4. SIVÁK, Rudolf et al. 20 rokov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zostavovateľ Ľubomír Strieška. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 398 s. [19,15 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-85-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KMEŤOVÁ, Jitka. Ochrana knižničných fondov v slovenských knižniciach. In Knižnice 2012 : zborník z celoslovenskej konferencie: september 24.-25. 2012, Liptovský Ján. - Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2012. ISBN 978-80-553-1157-9, s. 179-184. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.sakba.sk/dokumenty/2012/Zbornik-Kniznice2012.pdf>
  článok

  článok


 6. KMEŤOVÁ, Jitka. Ako katalogizujeme v knižnici. In Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2009, 2009, roč. 55, č. 2, s. 7-8.
  článok

  článok


 7. PLECENIKOVÁ, Iveta - KMEŤOVÁ, Jitka - DOLGOŠOVÁ, Jana. Budovanie súborov autorít v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave. In ITlib : informačné technológie a knižnice. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2007. ISSN 1335-793X, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-45.
  článok

  článok