Výsledky vyhľadávania

 1. HAMPL, Otakar - BARTOŠ, František. Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a možnosti zmírněrní této nerovnosti. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0011-8265, 2009, roč. 51, č. 2, s. 115-126. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0108704/180309q2.pdf>
  článok

  článok


 2. ZÍSKAL, Jan - HAMPL, Otakar. Modelling business processes by means of ARIS. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2001. ISSN 0139-570X, 2001, roč. 47, č. 4, s. 160-164.
  článok

  článok


 3. Nová etapa kooperace v zemědělství socialistických zemí : Mezinárodní sborník. 1. vyd. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1987. 286 s. [Počet ex. : 4, z toho voľných 4, prezenčne 0]

 4. GORBAČEV, Michail Sergejevič. Intenzifikace růstu a racionální využití potravinových fondů : Projev generálního tajemníka ÚV KSSS M.S. Gorbačova na Stranickém aktivu hospodářských pracovníků z oblasti Kazachstánu a z krajů a oblasti Sibiře a Uralu 7. září 1985. [Z rus. orig. přel. Alena Dobroslávková a Otakar Hampl]. Praha : Svoboda, 1985. 34 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]

 5. MARILLAI, Vilmos. Kooperace a integrace v zemědělství členských zemí RVHP. [Přel. Otakar Hampl, Eva Kozáková]. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1982. 231 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 6. Potravinový program SSSR na období do roku 1990 a opatření k jeho realizaci : materiály plenárního zasedání ÚV KSSS : květen 1982. Praha : Svoboda, 1982. 86 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]