Výsledky vyhľadávania

 1. HAVIER, Jan - KARDOŠ, Peter - UHLIAR, Miroslav. Ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Recenzenti: Marek Vážan, Miroslav Jakubec. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2017. [147 s.] [7,40 AH]. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-7552-942-8.
 2. ANTOŠÍKOVÁ, Dominika. Nehmotný majetok a možnosti jeho licencovania : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. PAVELKO, Patrik. Zahraničné investície a ich prínos pre výkonnosť ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. OŽVALDOVÁ, Zuzana. Projekt SEPA a jeho vplyv na činnosť slovenských podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Zamestnanecké inovácie a ich odmeňovanie - medzinárodné trendy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 492-500 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 6. GUSENICOVÁ, Miroslava. Start-up ako generátor hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 92 s.
  kniha

  kniha

 7. NÉMETHOVÁ, Romana. Spôsoby obstarávania a financovania dlhodobého hmotného majetku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. NANKO, Michal. Obnoviteľné zdroje energie – možnosti znižovania emisií skleníkových plynov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. ČURILLOVÁ, Barbora. Realitný trh – aký bude jeho vývoj v budúcnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha

 10. JAKUBEC, Miroslav. Realitný trh – nová realitná bublina. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok