Výsledky vyhľadávania

 1. NÉMETHOVÁ, Romana. Spôsoby obstarávania a financovania dlhodobého hmotného majetku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. ANTOŠÍKOVÁ, Dominika. Nehmotný majetok a možnosti jeho licencovania : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. NANKO, Michal. Obnoviteľné zdroje energie – možnosti znižovania emisií skleníkových plynov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. PAVELKO, Patrik. Zahraničné investície a ich prínos pre výkonnosť ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. ČURILLOVÁ, Barbora. Realitný trh – aký bude jeho vývoj v budúcnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. OŽVALDOVÁ, Zuzana. Projekt SEPA a jeho vplyv na činnosť slovenských podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Zamestnanecké inovácie a ich odmeňovanie - medzinárodné trendy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 492-500 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 8. GUSENICOVÁ, Miroslava. Start-up ako generátor hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Jakubec. Bratislava, 2017. 92 s.
  kniha

  kniha

 9. HAVIER, Jan - KARDOŠ, Peter - UHLIAR, Miroslav. Ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Recenzenti: Marek Vážan, Miroslav Jakubec. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2017. [147 s.] [7,40 AH]. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-7552-942-8.
 10. HAVIER, Jan. Výška licenčného poplatku pri ohodnocovaní patentu ako vybranej zložky duševného vlastníctva. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 7-14 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok