Výsledky vyhľadávania

 1. PIĽA, Ján et al. Aircraft aerodynamics, structures and systems : vysokoškolská učebnica. Recenzenti: Peter Lipták, Jaroslaw Kozuba. 1. vyd. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. CD-ROM [354 s., 17,7 AH]. ISBN 978-80-553-1242-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. LIPTÁK, Peter. Hypotekárne bankovníctvo vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. LIPTÁK, Peter. Fúzie a akvizície na slovenskom bankovom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Šimko. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha