Výsledky vyhľadávania

 1. PETERNEL, Ivona - GREŠŠ, Martin. Economic Diplomacy: Concept for Economic Prosperity in Croatia. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic Research. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X, 2021, vol. 34, no. 1, pp. 109-121 online.
  článok

  článok

 2. BILIKOVÁ, Beáta - SERESOVÁ, Katarína. Studies on the Coverage of Migrants in the German Press. In Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. ISBN 978-966-992-436-0, s. 49-53.
  článok

  článok

 3. GREŠŠ, Martin. Čínsko-európske obchodné vzťahy – 40 rokov. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 320-342.
  článok

  článok

 4. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Multiannual Financial Framework of European Union for 2021-2027 in Response to the Crisis. In Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. ISBN 978-966-992-436-0, pp. 35-40 online.
  článok

  článok

 5. JANUBOVÁ, Barbora. Foreign Trade and Investments in Paraguay from Current Perspective. In Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. ISBN 978-966-992-436-0, pp. 40-44 online.
  článok

  článok

 6. KAJÁNEK, Tomáš. Taxation of the Digital Economy - Ambitious but Never Ending Policy Making Process of the European Union. In Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. ISBN 978-966-992-436-0, pp. 44-49 online.
  článok

  článok

 7. BOCKOVÁ, Lucia. European Union Citizienship - Current Trends. In Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. ISBN 978-966-992-436-0, pp. 31-34 online.
  článok

  článok

 8. GREŠŠ, Martin. India and the OECD - Comparison of Economies. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 126-132 online.
  článok

  článok

 9. GREŠŠ, Martin. Impact of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea on Mutual Trade Relations. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 216-223 online.
  článok

  článok

 10. BROCKOVÁ, Katarína et al. Qualitative Changes in China’s Foreign Trade in the Era of “New Normal”. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1126-1151 online.
  článok

  článok