Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 38  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0066621^"
 1. VESELOVSKÁ, Lenka - ZÁVADSKÝ, Ján - BARTKOVÁ, Lucia. Consumer Behaviour Changes During Times of the COVID-19 Pandemic: An Empirical Study on Slovak Consumers. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 2, pp. 136-152.
  článok

  článok

 2. ZÁVADSKÁ, Zuzana - ZÁVADSKÝ, Ján. Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Peter Trebuňa, Miloš Čambál. 1. vydanie. Belianum ; Banská Bystrica, 2020. 157 s. Studia oeconomica, 69. ISBN 978-80-557-1732-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ZÁVADSKÝ, Ján - HIADLOVSKÝ, Vladimír. Economic Problems of Dual Quality of Everyday Consumer Goods. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 185, no. 9-10, s. 70-78.
  článok

  článok

 4. KORENKOVÁ, Veronika. Kompetenčný model merania a hodnotenia výkonnosti podniku : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Ján Závadský. Banská Bystrica, 2019. 41 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 5. VESELOVSKÁ, Lenka. Aplikácia teórie hier v manažérskom rozhodovaní. Recenzenti: Ján Závadský, Dana Kiseľáková. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 79 s. ISBN 978-80-557-1528-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. VESELOVSKÁ, Lenka - ZÁVADSKÝ, Ján - ZÁVADSKÁ, Zuzana. Implementácia systému manažérstva proti korupcii v športových a iných organizáciách podľa normy ISO 37001:2016. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2018. ISSN 1338-435X, 2018, roč. 8, č. 1, s. 79-81.
  článok

  článok

 7. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠOLTÉS, Miroslava. Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků. Recenzenti: Ján Závadský ... [et al.]. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 185 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0680-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 8. MALÁ, Denisa. Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov. Recenzenti: Ján Závadský, Denis Jelačič. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 161 s. Studia oeconomica, 55. ISBN 978-80-557-1234-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. PÚCHOVSKÁ, Jana - ZÁVADSKÝ, Ján. Business Process Standardization Related to Industry 4.0 and it´s Application in Slovak Medium and Large Companies. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2017. ISSN 1338-435X, 2017, roč. 7, č. 2, s. 32-40.
  článok

  článok

 10. ZÁVADSKÝ, Ján - ŠATANOVÁ, Anna - HVIZDOVÁ, Eva, ml. Public relations management in the Internet environment. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 165, no. 5-6, s. 124-127.
  článok

  článok