Výsledky vyhľadávania

 1. BAJUSOVÁ, Martina - ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. The Role of University Faculties in Regional Development. In 20th RSEP International Economics, Finance & Business. 20th RSEP International Economics, Finance & Business Conference : Conference Proceedings. - Ankara : BC Publishing, 2021. ISBN 978-605-06961-8-9, pp. 51-62. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 2. BRATKOVÁ, Simona. Hodnotenie podpory firiem zo štrukturálnych fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. TÖRÖKOVÁ, Nikoleta. Verejná podpora univerzít v regionálnych inovačných systémoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. GÁLLOVÁ, Veronika. Podpora obcí zo štrukturálnych fondov Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. SRNKOVÁ, Karina. Úloha univerzity v regionálnom inovačnom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. DROTÁR, Matúš - ŠIPIKAL, Miroslav. Impact of Administrative Barriers on the Success of EU Projects. In LIMEN 2019. Fifth International Scientific-Business Conference. Leadership, Innovation, Management and Economics : Selected papers. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, [2020]. ISBN 978-86-80194-27-1. ISSN 2683-6149, pp. 37-43 online. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 7. ŠIPIKAL, Miroslav et al. T4 - Territorial Trends in Technological Transformations : Final Report - Scientific Annex (Version 06/07/2020). In T4 -Territorial Trends in Technological Transformations : Final Report -Scientific Annex. - Luxembourg : Espon, 2020. ISBN 978-2-919795-59-8, pp. [1-65] [3,25 AH].
  článok

  článok

 8. PÁSTOR, Rudolf - ŠIPIKAL, Miroslav. The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystem. In 10th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 10th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4740-6, pp. [1-14] CD-ROM. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 9. ŠIPIKAL, Miroslav - RAFAJ, Oliver. The Development and Specific Features of Outsourcing, Offshoring, and the Global Business Services Sector. In Outsourcing in European Emerging Economies : Territorial Embeddedness and Global Business Services. - London : Routledge, 2020. ISBN 978-0-367-89383-5; 978-1-003-01888-9 (ebk, pp. 87-97.
  článok

  článok

 10. LEŠKOVÁ, Alexandra. Verejná podpora tvorby znalostí na univerzitách : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha