Výsledky vyhľadávania

 1. PISÁR, Peter et al. Performance Based Funding of Universities: Czech Republic and Slovakia. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector. - Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. ISBN 978-3-030-02076-7, pp. 237-254 [1,2 AH] online. APVV-14-0512, GA16-13119S.
  článok

  článok

 2. KOLOŠTA, Stanislav. Formovanie a podoby učiacich sa regiónov. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Vaňová, Miroslav Šipikal. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 155 s. Studia oeconomica, 62. ISBN 978-80-557-1537-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. REHÁK, Štefan - ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Evolution of University Third Mission Activities in Slovakia: What Role for a Public Policy? - registrovaný: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2019, vol. 32, no. 1, pp. 119-135 online. VEGA 1/0605/19, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 4. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. The Impact of Public Research Funding on Scientific Production – the Case Study of Individuals in Slovakia. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. APVV-14-0512, I-18-101-00.
  článok

  článok

 5. UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. Editori: Milan Buček, Peter Džupka, Oto Hudec, Štefan Rehák, Miroslav Šipikal ; recenzenti: Jan Stejskal, Jozef Tvrdoň. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 178 s. APVV-14-0512. ISBN 978-80-225-4553-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 6. VRÁBĽOVÁ, Kristína. Možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na rozvojové aktivity obce : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. PROCHÁZKA, Martin. Evaluácia podpory stredných škôl z fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠIPIKAL, Miroslav - BUČEK, Milan. The Role of FDI in Regional Innovation and Its Influence on the Emergence of Knowledge Spillover Effects. In Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems : A Case Study of CEE Regions. - Cham : Springer, 2018. ISBN 978-3-319-67028-7. ISSN 1430-9602, pp. 195-218 [2,05 AH]. ESPON "Knowledge Innovation Territory", VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 9. KRNČOK, Matúš. Úspešnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 - 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠIPIKAL, Miroslav - VRÁBĽOVÁ, Kristína - LEŠKOVÁ, Alexandra. Efekty priestorovo neutrálnej politiky na najzaostalejšie regióny. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 231-236 online. APVV-14-0512.
  článok

  článok