Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan - ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Evolution of University Third Mission Activities in Slovakia: What Role for a Public Policy? - registrovaný: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2019, vol. 32, no. 1, pp. 119-135 online. VEGA 1/0605/19, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 2. PISÁR, Peter et al. Performance Based Funding of Universities: Czech Republic and Slovakia. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector. - Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. ISBN 978-3-030-02076-7, pp. 237-254 [1,2 AH] online. APVV-14-0512, GA16-13119S.
  článok

  článok

 3. BAJUSOVÁ, Martina. Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. FIGLÁROVÁ, Katarína. Podpora obcí zo štrukturálnych fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. HLADKÝ, Filip. Hodnotenie podpory firiem zo štrukturálnych fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Higher Education Institutions Performance in Convergence Regions after the EU Enlargement – Case of Slovakia. - registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 743-760. APVV-14-0512, VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 7. ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Public Support for Firms in Lagging Regions - Evaluation of Innovation Subsidy in Slovakia. - registrovaný: Web of Science. In Science and Public Policy. - Oxford : Clarendon Press/Oxford. ISSN 0302-3427, 2019, vol. 46, no. 2, pp. 173-183.
  článok

  článok

 8. LEŠKOVÁ, Alexandra. Verejná podpora tvorby znalostí na univerzitách : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. KOLOŠTA, Stanislav. Formovanie a podoby učiacich sa regiónov. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Vaňová, Miroslav Šipikal. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 155 s. Studia oeconomica, 62. ISBN 978-80-557-1537-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. SZITÁSIOVÁ, Valéria - ŠIPIKAL, Miroslav - ŠISEROVÁ, Monika. Innovation Support, Resilience and Regional Development in Slovakia. In Resilience, Crisis and Innovation Dynamics. - Cheltenham : Edward Edgar Publishing, 2018. ISBN 978-1-78643-218-6, pp. 90-111 [1,5 AH]. APVV-14-0512, VEGA 1/0098/15, VEGA 1/0454/15.
  článok

  článok