Výsledky vyhľadávania

 1. KRNČOK, Matúš. Úspešnosť čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 - 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 2. PROCHÁZKA, Martin. Evaluácia podpory stredných škôl z fondov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 3. VRÁBĽOVÁ, Kristína. Možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na rozvojové aktivity obce : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 4. ČOREJOVÁ, Tatiana et al. Akademické podnikanie a typológia akademických spin-off firiem. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 80-105. APVV-4-0512, VEGA 1/0125/18, VEGA 1/0087/18.
  článok

  článok


 5. ŠEBOVÁ, Miriam. Migračné rozhodovanie absolventov Technickej univerzity v Košiciach. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 64-79.
  článok

  článok


 6. DŽUPKA, Peter - ŠEBOVÁ, Miriam. Ekonomické vplyvy univerzít na región. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 9-33.
  článok

  článok


 7. HUDEC, Oto - KLASOVÁ, Slávka - KOROBANIČOVÁ, Iveta. Formy interakcií medzi univerzitami a podnikmi na Slovensku. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 128-141.
  článok

  článok


 8. HIADLOVSKÝ, Vladimír et al. Význam univerzít pre rozvoj podnikania v regióne z pohľadu vzdelávania a zakladania univerzitných spin-off podnikov. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 106-127.
  článok

  článok


 9. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podpora projektovo orientovaného financovania v Slovenskej republike. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 157-176 [1 AH].
  článok

  článok


 10. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podporná politika univerzít. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-455-2, s. 142-156 [1 AH].
  článok

  článok