Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 64  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0066880^"
 1. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 2. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka et al. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2016. 20 s. VEGA 1/0635/14.
 3. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Vybrané techniky posudzovania rizík na trhu produktov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 85-94.
  článok

  článok

 4. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Opatrenia pre bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 295-305, CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KRISTOVÁ, Ľudmila. Obaly, balenie, normy. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 56-67. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 6. KRISTOVÁ, Ľudmila et al. Technické prekážky obchodu : regulovaný trh. Recenzenti Peter Brokeš, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 213 s. [14,54 AH]. ISBN 978-80-225-3717-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 7. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Od etiky a zodpovednosti k pirátstvu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 24, s. 645-655.
  článok

  článok

 8. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Právne dokumenty na vnútornom regulovanom trhu výrobkov [elektronický zdroj]. Bratislava, [2013]. online [20 s.]. Dostupné na : <https://moodle.euba.sk/course/view.php?d=76> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Požiadavky na stavebné výrobky a ich posudzovanie na vnútornom trhu [elektronický zdroj]. Bratislava, [2013]. online [20 s.]. Dostupné na : <https://moodle.euba.sk/course/view.php?d=76> ISBN [nemá].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech. Technické prekážky obchodu : voľný pohyb tovaru. Recenzenti: Peter Brokeš, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 273 s. [19,732 AH]. ISBN 978-80-225-3479-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]