Výsledky vyhľadávania

 1. HARTMANN, Filip. Finančné technológie a ich vplyv na bankový sektor : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 2. KOVÁCSOVÁ, Bohuslava. Marketingový mix vybraného produktu potravinárskeho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. KUCHAROVÁ, Nikoleta. Marketingový mix vybraného produktu potravinárskeho podniku na novom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. GERGELY, Matúš. Marketigonvé nástroje na podpor absolventov universít na trhu práce : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 5. UDVARDYOVÁ, Simona. Nástroje marketingovej podpory v oblasti personálneho manažmentu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 6. RAMAJ, Samuel. Vývoj obchodných a marketingových koncepcií v oblasti informačných technológií : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 7. BEBJAK, Martin. Aplikácia marketingových nástrojov na začínajúci startup : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 8. KUBRANOVÁ, Klaudia. Rozvoj a hodnotenie inovácií na slovenskom bankovom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 9. JANEČEK, Roman. Marketingová komunikácia na podporu Obchodnej fakulty v prostredí stredných škôl : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 10. BARANČEK, Denis. Inovačný proces projektovej technologickej inovácie v biznisových riešeniach : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha