Výsledky vyhľadávania

 1. FEDERIČ, Jozef. Vyhodnotenie marketingových procesov pri aplikovaní technologickej inovácie na vybranom produkte : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. BARANČEK, Denis. Inovačný proces projektovej technologickej inovácie v biznisových riešeniach : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha

 3. KUBRANOVÁ, Klaudia. Rozvoj a hodnotenie inovácií na slovenskom bankovom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. FILOVÁ, Michaela. Hra ako produkt alebo ako marketingová podpora : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. BEBJAK, Martin. Aplikácia marketingových nástrojov na začínajúci startup : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. JANEČEK, Roman. Marketingová komunikácia na podporu Obchodnej fakulty v prostredí stredných škôl : diplomová práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. UDVARDYOVÁ, Simona. Nástroje marketingovej podpory v oblasti personálneho manažmentu : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. KOVÁCSOVÁ, Bohuslava. Marketingový mix vybraného produktu potravinárskeho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. RAMAJ, Samuel. Vývoj obchodných a marketingových koncepcií v oblasti informačných technológií : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. HARTMANN, Filip. Finančné technológie a ich vplyv na bankový sektor : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Filo. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha