Výsledky vyhľadávania

 1. RYBÁROVÁ, Daniela. Creative Industry as a Key Creative Component of the Slovak Economy. - Registrovaný vo: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Miroslav Tóth. 2. aktualizované, prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 424 s. [27 AH]. ISBN 978-80-571-0271-7. [Počet ex. : 21, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]
 3. ZELENAY, Jozef. Modely a metódy výpočtu nákladov na vlastný kapitál s akceptáciou rizika : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠIROTNÍKOVÁ, Diana. Vybrané problémy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠTEFANČÍKOVÁ, Simona. Aplikácia Value at Risk v nefinančných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. RAGULOVÁ, Adriana. Meranie rizika v investičnom rozhodovaní : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 84 s.
  kniha

  kniha

 7. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling. Recenzenti: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [168 s.] [8,84 AH]. ISBN 978-80-7598-906-2.
 8. LUŠČÍKOVÁ, Darina. Možnosti aplikácie predikčných modelov pri hodnotení pravdepodobnosti zlyhania vybraných podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikateľský rozmer vybraného odvetvia kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 502-509 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Šúbertová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 302 s. [13,5 AH]. ISBN 978-80-571-0164-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 1, prezenčne 3]