Výsledky vyhľadávania

 1. RYBÁROVÁ, Daniela. Creative Industry as a Key Creative Component of the Slovak Economy. - Registrovaný vo: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 2. RYBÁROVÁ, Daniela. Bezdôvodné obohatenie v znaleckom dokazovaní. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. ISBN 978-80-554-1584-0, s. 76-81 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 3. KOVALČÍK, Kevin. Hodnotenie vývoja životného cyklu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 4. FECHTER, Roman. Vybrané problémy stanovenia všeobecnej hodnoty pohľadávok : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. GRIVALSKÝ, Michal. Vybrané problémy stanovenia všeobecnej hodnoty zásob : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠARLINA, Igor. Komparácia podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a Rakúskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBICA, Milan et al. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 426 s. [17,36 AH]. KEGA 025EU-4/2018, VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-571-0115-4. [Počet ex. : 18, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 8. RYBÁROVÁ, Daniela. Štrukturálna analýza vybraných odvetví kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 497-504 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 9. ŠEVČÍK, Jakub. Meranie rizika v investičnom rozhodovaní : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rybárová. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 10. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. II. Reviewers: Miroslav Tóth, Petr Suchánek. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 126 s. ISBN 978-80-210-9499-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha