Výsledky vyhľadávania

 1. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. The Role and Participation of Slovak Small Entrepreneurs in the Single Market. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 420-430 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia. Recenzovali: Ľudmila Lipková, Stanislava Veselovská, Ladislav Bažó. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 283 s. [15 AH]. ISBN 978-80-89710-35-5. [Počet ex. : 17, z toho voľných 14, prezenčne 2]

 3. ŠUTEROVÁ, Viola - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Employment of People with Disabilities in Tourism. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 77-91 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 4. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Application of Experience Gastronomy in Selected Hotels in Bratislava. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2017. ISSN 1337-9313, 2017, roč. 9, č. 2, s. 102-107 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 5. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. HÁJOS, Dóra. Možnosti zatraktívnenia ponuky zážitkového cestovného ruchu vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠUBÍKOVÁ, Natália. Nové trendy v stravovacích službách a ich uplatnenie vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 8. VESZPRÉMIOVÁ, Lilla. Nové trendy v ubytovacích službách a ich uplatnenie vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. GONDOVÁ, Gabriela. Mobilné aplikácie a ich uplatnenie v stravovacích službách : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 10. DOBOŠOVÁ, Natália. Mobilné aplikácie a ich uplatnenie v zážitkovom cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha