Výsledky vyhľadávania

 1. SELECKÁ, Nina. Nové trendy v zážitkovej gastronómii : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 2. DIBÚZOVÁ, Miriam. Nové trendy v zážitkovom cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. MOLNÁROVÁ, Magdaléna. Zážitkový cestovný ruch v Bratislave : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 4. KIŠOVÁ, Barbara. Možnosti rozvoja slovenskej gastronómie : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 5. VÝBOŠŤOK, Michal. Výhody aplikovaného franchisingu v gastronomickej prevádzkovej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Implementation of the Charter for Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 3, s. 267-288. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 7. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - VÝBOŠŤOK, Michal. Príležitosti a riziká implementácie franchisingu v podniku rýchleho občerstvenia. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 175-188 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. The Role and Participation of Slovak Small Entrepreneurs in the Single Market. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 420-430 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 9. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Rozvoj hotelových podnikov v integračných zoskupeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2017. 122 s. [6,1 AH]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. HÁJOS, Dóra. Možnosti zatraktívnenia ponuky zážitkového cestovného ruchu vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha