Výsledky vyhľadávania

 1. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Evaluation of Selected Issues of Business Environment by Family Business Entrepreneurs. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 65-79.
  článok

  článok

 2. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - VÝBOŠŤOK, Michal. Príležitosti a riziká implementácie franchisingu v podniku rýchleho občerstvenia. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 175-188 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. VÝBOŠŤOK, Michal. Výhody aplikovaného franchisingu v gastronomickej prevádzkovej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. DIBÚZOVÁ, Miriam. Nové trendy v zážitkovom cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. SELECKÁ, Nina. Nové trendy v zážitkovej gastronómii : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. MOLNÁROVÁ, Magdaléna. Zážitkový cestovný ruch v Bratislave : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. KIŠOVÁ, Barbara. Možnosti rozvoja slovenskej gastronómie : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha

 8. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. The Role and Participation of Slovak Small Entrepreneurs in the Single Market. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 420-430 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok

 9. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Implementation of the Charter for Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 3, s. 267-288. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Recent problems of Family Businesses in Slovakia. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 50-59 online.
  článok

  článok