Výsledky vyhľadávania

 1. ONOFREJOVÁ, Agáta. Fluktuácia zamestnancov v hoteloch : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. RÁSKY, Friderika. Tvorba cien v hoteloch : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. BUČOVÁ, Adela. Tvorba cien v hoteloch : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 4. NAGYOVÁ, Evelyn. Kultúra v službách vybraného podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. LIAKHOVSKA, Tetiana. Kultúra v službách vybraného podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. RÖTHOVÁ, Francesca. Súčasný stav ponuky zážitkovej gastronómie v Bratislave : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. MAKOVNÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické aspekty implementácie spoločenskej zodpovednosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Evaluation of Selected Issues of Business Environment by Family Business Entrepreneurs. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 65-79.
  článok

  článok

 9. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Improving the Business Management Process with Economic Tools. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 417-425 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - NEKOLOVÁ, Veronika. Current Challenges in the Field of Education of Future Business Managers. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 445-450 CD-ROM. 2017-1-PL01-KA203-038527 DT. Uni.
  článok

  článok