Výsledky vyhľadávania

 1. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  článok

  článok

 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 3. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 (4.). In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 5. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Prevencia vzniku ekonomických podvodov. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 6. DANIŠOVÁ, Veronika. Výsledok hospodárenia v účtovníctve, jeho zisťovanie, členenie a analýza : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. DURCOVÁ, Lenka. Analýza výsledku hospodárenia z účtovného a daňového hľadiska : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. JAROVIČOVÁ, Kristína. Účtovanie dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov vo vybranej účtovnej jednotke a jeho využitie v daňovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. KUKUČKOVÁ, Gabriela. Finančná analýza účtovnej závierky vybraného podnikateľského subjektu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. KOVÁČOVÁ, Kristína. Kreatívne účtovníctvo – možnosti a riziká manipulácie účtovných dokladov : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha