Výsledky vyhľadávania

 1. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  článok

  článok

 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 3. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 (4.). In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 5. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Prevencia vzniku ekonomických podvodov. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 2, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 6. BAŠO, Patrik. Ekonomická kriminalita, spôsoby jej odhaľovania a zabraňovanie podvodného konania : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. PAGÁČOVÁ, Lenka. Historiografia vývoja účtovníctva v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2019. 36 s.
  kniha

  kniha

 8. PETREKOVÁ, Marika. Výsledok hospodárenia v účtovníctve, jeho zisťovanie, členenie a analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠMITALOVÁ, Radka. Ekonomická kriminalita, kreatívne účtovníctvo, forenzný audit v účtovnej a daňovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. KULHÁŇOVÁ, Simona. Kreatívne účtovníctvo a forenzný audit - možnosti a riziká manipulácie účtovných dokladov : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Staríčková. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha