Výsledky vyhľadávania

 1. ONDREJOVÁ, Zuzana. Praktické spojenia pre ekonómov pre účely odbornej konverzácie v angličtine (FRÁZNIK II.). Recenzenti: Ľubica Hulajová, Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 122 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4419-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 2. ONDREJOVÁ, Zuzana. Praktické spojenia pre ekonómov pre účely odbornej konverzácie v angličtine (FRÁZNIK I.). Recenzenti: Ľubica Hulajová, Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 83 s. [3,20 AH]. ISBN 978-80-225-4139-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 3. HULAJOVÁ, Ľubica. Analýza vybraných aspektov interkultúrnej komunikácie a jej miesto v globálnej spoločnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Ondrčková. Bratislava, 2014. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ONDREJOVÁ, Zuzana - HULAJOVÁ, Ľubica. English for the Faculty of International Relations : textbook. Recenzentky Eva Tandlichová, Marta Grossmanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 194 s. [10,59 AH]. ISBN 978-80-225-3655-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 5. ONDREJOVÁ, Zuzana - HULAJOVÁ, Ľubica. Interferencia materinského jazyka do anglického jazyka vo výučbe odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Humanistic foreign language teaching and learning I : innovative methods and approaches : conference proceedings : the first international conference : 14 - 15 September 2012 Nitra. - [Nitra] : [Department of english and american studies, Faculty of arts, Constantine the Philosopher University in Nitra], [2012]. ISBN 978-80-558-0153-7, s. 212-216.
  článok

  článok

 6. HULAJOVÁ, Ľubica - ONDREJOVÁ, Zuzana. Interferencia materinského jazyka do anglického jazyka vo výučbe odborného jazyka študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2012. ISSN 1337-9321, 2012, roč. 4, č. 4, s. 16-23.
  článok

  článok

 7. HULAJOVÁ, Ľubica. Dielo E. T. Halla "Silent language" a jeho aktuálnosť pri riešení problémov dnes. In III. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave : Bratislava, 17. septembra 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3600-4, s. 44-50.
  článok

  článok

 8. HULAJOVÁ, Ľubica. Využitie poznatkov z oblasti interkultúrnej komunikácie vo výučbe predmetu Obchodné rokovania v anglickom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 164-168. VEGA 1/0561/08.
  článok

  článok

 9. HULAJOVÁ, Ľubica. Hofstedeho dielo Culture´s consequences a jeho kritika. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 88-92. VEGA 1/0561/08.
  článok

  článok

 10. HULAJOVÁ, Ľubica. Dielo a práca Edwarda T. Halla a ich vplyv na ďalší vývoj interkultúrnej komunikácie. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 127-139.
  článok

  článok