Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda et al. A Diverse Organizational Culture and Its Impact on Innovative Work Behavior of Municipal Employees. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 6, pp. 2-16 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Cognitive Diversity As the Quality of Leadership in Crisis: Team Performance in Health Service During the COVID-19 Pandemic. In Healthcare : [International Scientific Journal on Health Care Systems, Industry, Technology, Policy, and Regulation]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-9032, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda. Managerial Decision-Making in the Context of Pandemic Covid-19 and Industry 4.0. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Dušan Masár. 1. vydanie. Praha : Agentura Fáma, 2021. 87 s. [4,81 AH]. VEGA 1/0017/20. ISBN 978-80-904926-1-5.
 4. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Vodcovské zručnosti v komunálnej politike. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 1, s. 181-204 online. VEGA 1/0017/2.
  článok

  článok

 5. SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Post-byrokratická organizácia – jej definícia a miesto v organizačnej teórii. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 65-74 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. SKORKOVÁ, Zuzana et al. How to Lead Self-Government Employees through the Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Vzdelávanie zdravotníckych lídrov v zahraničí. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 6-15 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - RAŠOVEC, Ondrej. Osobnosť manažéra v zdravotníctve v kontexte pandémie Covid-19. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 30-39 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda. The Key Role of Strategically and People-Oriented HRM in Hospitals in Slovakia in the Context of Their Organizational Performance. In Healthcare : [International Scientific Journal on Health Care Systems, Industry, Technology, Policy, and Regulation]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-9032, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-19 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 10. 10.Úvod

  JANKELOVÁ, Nadežda. Úvod. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 3 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok