Výsledky vyhľadávania

 1. REMEŇOVÁ, Katarína - KINTLER, Jakub - JANKELOVÁ, Nadežda. The General Concept of the Revenue Model for Sustainability Growth. - Registrovaný: Web of Science. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 12, pp. [1-12] (online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - MUCSKA, Matej. Psychological Aspects of Public Health Management. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 5-16.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - PSOTA, Ivan. Zdravotnícke zariadenia a znalostný manažment. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 42-52.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Innovative Approaches in Management Health Organizations in the Context of the Application of Hard and Soft Management Instruments. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 17-29.
  článok

  článok

 5. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Mäkké manažérske faktory pri inovatívnom riadení zdravotníckych zariadení. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 30-41.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Diversity Management as a Tool for Sustainable Development of Health Care Facilities. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 13, pp. [1-22] online.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Motivational Factors and Job Satisfaction of Employees in Agriculture in the Context of Performance of Agricultural Companies in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Agricultural Economics. - Praha : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 9, s. 402-412 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0388/20IT.
  článok

  článok

 8. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Zmeny v riadení ľudských zdrojov v kontexte vplyvu štvrtej priemyselnej revolúcie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 440-449 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 9. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Reflection of Digitalization on Business Values: The Results of Examining Values of People Management in a Digital Age. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 12, pp. [1-17] online. VEGA 1/0412/19, VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - SÚKENÍK, Norbert. Rozhodovanie v kontexte industry 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 82-92 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok