Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFANČÍK, Radoslav - STRADIOTOVÁ, Eva. Using Web 2.0 Tool Podcast in Teaching Foreign Languages. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 46-55 online. KEGA 005EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. FOLTÁNOVÁ, Melissa. William the Conqueror: The Norman Impact Upon England : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. CHRENKO, Adam. The Victorian War on Terror : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. POLAKOVIČOVÁ, Natália. Citizenship, Identity and Immigration in the European Union : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Courtship, Love and Marriage in Jane Austen's Novels : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠTEIS, Lukáš. Comparative Analysis of Literary Work of George R. R. Martin and its Adaptation : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. SILLOVÁ, Jana. Consumer Behaviour Towards Fashion : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠOLTÉSOVÁ, Iveta. Understanding Generation Y and Their Use of Social Media : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. 9.Úvod

  STRADIOTOVÁ, Eva. Úvod. In Vzdelávanie v anglickom jazyku : sprievodca aktuálnym výskumom a jeho aplikáciami. - Praha : Machiavelli Press, 2019. ISBN 978-80-88147-10-7, s. 7-11 [0,29 AH].
  článok

  článok

 10. 10.Záver

  STRADIOTOVÁ, Eva. Záver. In Vzdelávanie v anglickom jazyku : sprievodca aktuálnym výskumom a jeho aplikáciami. - Praha : Machiavelli Press, 2019. ISBN 978-80-88147-10-7, s. 83-86 [0,28 AH].
  článok

  článok