Výsledky vyhľadávania

 1. STRADIOTOVÁ, Eva. Počúvanie s porozumením a jeho význam v komunikačnom procese. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 334-341 CD-ROM. Kega 005EU 4/2018.
  článok

  článok

 2. STRADIOTOVÁ, Eva. Rozvoj jazykových zručností prostredníctvom moderných technológií. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 189-194 CD-ROM. KEGA 005EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. STRADIOTOVÁ, Eva - ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Počúvanie s porozumením s podporou technológií. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 141-156 [1 AH]. KEGA 005EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. MICHNOVÁ, Lucia. “Animal Farm“ and the Russian Revolution : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. BOSZORÁDOVÁ, Lucia. The Paralles between the Poem “The Raven“ and E.A. Poe´s Own Life : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. JANIKOVIČOVÁ, Simona. Social Class Distinction in Austen´s novels Pride and Prejudice and Emma : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. PINČEKOVÁ, Petra. The Importance of Non-Verbal Communication in Professional Environment : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. RÁŠOVÁ, Simona. Ethics of the Textile Industry in the 21st Century : diplomová práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. HYŽOVÁ, Kristína. Supernatural Forces or Beings in Shakespeare´s Plays : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha

 10. BUHAJOVÁ, Alžbeta. E.A.Poe - The Father of Detective Story : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Stradiotová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha