Výsledky vyhľadávania

 1. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Použitie fuzzy logiky v risk manažmente. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 71-75 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Kooperácia aplikácií Teams a AIS v online výučbe. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 2, s. 124-130 online.
  článok

  článok

 3. STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Calculation of Ruin Probability for Combinations of Exponential Distributions and Their Transposistions. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 142-148.
  článok

  článok

 4. SAKÁLOVÁ, Katarína - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Využitie fuzzy logiky pri rozhodovacích procesoch v oblasti aktuárstva. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 21. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  článok

  článok

 5. SAKÁLOVÁ, Katarína - SIMONKA, Zsolt - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Lineárna algebra pre ekonómov. Recenzovali: František Peller, Ján Gunčaga. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [238 s.] [12,81 AH]. ISBN 978-80-89962-72-3.
 6. SIMONKA, Zsolt - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Lineárna algebra : (elementárnymi úpravami). Recenzovali: Katarína Sakálová, Ján Gunčaga. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [139 s.] [7,45 AH]. ISBN 978-80-89962-70-9.
 7. SAKÁLOVÁ, Katarína - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Využitie fuzzy logiky pri rozhodovacích procesoch v oblasti aktuárstva. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 273-279 online.
  článok

  článok

 8. MESÁROŠ, Tomáš. Alternatívne prístupy k rozhodovacím procesom pri výbere produktov neživotného poistenia : diplomová práca. Školiteľ: Anna Strešňáková. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. SERÁTOR, Martin. Alternatívne prístupy k rozhodovacím procesom v oblasti finančného zabezpečenia v dôchodkovom veku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Strešňáková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. PAĽOVÁ, Dominika. Porovnanie bankových produktov z hľadiska prístupnosti pre spotrebiteľa : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Strešňáková. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha