Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Juraj Mišún. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. CD ROM 94 s. [4,9 AH]. VEGA SAV 1/0135/17. ISBN 978-80-7556-041-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. 2.Úvod

  MIŠÚN, Juraj. Úvod. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 5 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. MIŠÚN, Juraj. Performing Control(-ling): Why This Attitude? In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 7-17 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Postavenie benchmarkingu ako nástroja kontrolovania v moderných trendoch manažmentu. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 18-28 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 5. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Minulosť a budúcnosť kontrolovania v manažmente. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 50-58 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 6. PAPULOVÁ, Emília. Vedenie ľudí a kontrola v procesných tímoch v podniku. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 59-68 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 7. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Kontrola, kontrolovanie a controlling. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 77-87 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 8. SKORKOVÁ, Zuzana - KOVÁČIK, Michal. Vzájomný vzťah centralizácie a formalizácie a ich vplyv na organizačnú štruktúru podniku. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 69-76 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 9. SOCHANIČ, Vladislav. Vzdelávanie personálnych manažérov - hodnotenie a kontrola vzdelávacieho procesu. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 88-94 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina. Kontrolovanie v kontexte globálnej hospodárskej krízy v podnikoch na Slovensku. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. ISBN 978-80-7556-041-4, s. 29-37 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok