Výsledky vyhľadávania

 1. RAJFUR, Piotr - ZÁVADSKÝ, Cyril. Wykorzystanie metody programowania liniowego Dea do oceny efektywności organizacyjnej szpitali jako podstawowego celu procesu komercajlizacji. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 78-87.
  článok

  článok

 2. TARČA, Alexander et al. Úspešnosť implementácie business intelligence v podnikoch. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 28.
  článok

  článok

 3. BESTER, Štefan - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.12.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4793-2, s. 30-41. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. DUGAS, Jaroslav - ZÁVADSKÝ, Cyril. Aplikačné možnosti programu Word. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4788-8, s. 5-42.
  článok

  článok

 5. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Nakladanie s plastovým odpadom v Slovenskej republike. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 81-90 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - ZÁVADSKÝ, Cyril. Analýza výsledkov olympiády Podnikový hospodár. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2020. ISSN 1338-5224, 2020, roč. 10, č. 2, s. 14-20 online.
  článok

  článok

 7. CZART, Paweł - ZÁVADSKÝ, Cyril. Metodyka badań naukowych pracy doktorskiej w ujęciu statystycznym. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 209-219.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 8. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Výroba a predaj tuhých alternatívnych palív. In Manažérstvo životného prostredia 2020. Medzinárodná vedecká konferencia. Manažérstvo životného prostredia 2020 : recenzovaný zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 25. jún 2020, Bratislava. - Žilina : Strix, 2020. ISBN 978-80-973460-3-4, s. 53-58. KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 9. ZÁVADSKÝ, Cyril - DUGAS, Jaroslav. Binárne prefixy v informatike. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4788-8, s. 43-50.
  článok

  článok

 10. TARČA, Alexander et al. Možnosti využitia komunikácie manažérov v lokálnej počítačovej sieti Intranet. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4678-2, 33-38 online.
  článok

  článok