Výsledky vyhľadávania

 1. KUNOVSKÁ, Ingrid. Politické vzdelávanie vo výučbe cudzích jazykov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4424-5, s. 421-427.
  článok

  článok


 2. KUNOVSKÁ, Ingrid. Text - základ výučby cudzích jazykov. In Didaktické stratégie pri výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1344-1, s. 9-23 [1,02 AH].
  článok

  článok


 3. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Grundbegriffe der Kultur und Kommunikation. Recenzenti: Richard Hahn, Xénia Liashuk. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 129 s. [7,03 AH]. ISBN 978-80-225-4358-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 4. MRÁZOVÁ, Mária - KUNOVSKÁ, Ingrid. Fremdsprachenunterricht im Kontext der Humanisierung. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 199-201 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KUNOVSKÁ, Ingrid. Interkultureller Ansatz im Fremdsprachenunterricht. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 81-86.
  článok

  článok


 6. KUNOVSKÁ, Ingrid. Media text in teaching foreign languages. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 42-49.
  článok

  článok


 7. KUNOVSKÁ, Ingrid - MRÁZOVÁ, Mária - KUCHAROVÁ, Jana. Teória, cvičenia a texty k nemeckej gramatike. Recenzovali: Katarína Seresová, Ľudmila Solenská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 195 s. [10,6 AH]. ISBN 978-80-225-4253-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 8. Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Ingrid Kunovská (ed.) ; recenzenti: Eva Stradiotová, Radoslav Štefančík. 1. vyd. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. CD-ROM [204 s., 11,6 AH]. ISBN 978-80-969043-8-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. KUNOVSKÁ, Ingrid. Predslov editorky. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 7 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. BARAC, Ľudovít. Jazyková politika v procese európskej integrácie. In Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-8-9, s. 16-22 CD-ROM.
  článok

  článok