Výsledky vyhľadávania

 1. Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. Ingrid Kunovská a kol. ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Danuša Lišková. Brno : Tribun EU, 2018. 259 s. [15,66 AH]. ISBN 978-80-263-1420-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. KUNOVSKÁ, Ingrid. Úloha učiteľa v procese humanizácie výchovy a vzdelávania. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 11-27 [1,04 AH].
  článok

  článok


 3. 3.Úvod

  KUNOVSKÁ, Ingrid. Úvod. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 9-10 [0,09 AH].
  článok

  článok


 4. 4.Záver

  KUNOVSKÁ, Ingrid. Záver. In Moderné trendy vo výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2018. ISBN 978-80-263-1420-2, s. 240-242 [0,22 AH].
  článok

  článok


 5. STRADIOTOVÁ, Eva - KUNOVSKÁ, Ingrid. Verbesserung der Sprachfertigkeit Hörverstehen mit Hilfe von Informationstechnologien. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 79-88.
  článok

  článok


 6. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Das Thema „Kultur” im IKK-Unterricht mit Hilfe von Mind Maps. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 117-125.
  článok

  článok


 7. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Grammatikvermittlung Mit Hilfe Von Kurzen Lesetexten. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 315-323 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. SCHMIDTOVÁ, Barbora. Berliner Mauer und ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Kunovská. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 9. SEDLÁKOVÁ, Zuzana. Wichtige Persönlichkeiten in der deutschen Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Kunovská. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 10. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Krajinovedné podnety vo výučbe gramatiky nemeckého jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 164-168 CD-ROM.
  článok

  článok