Výsledky vyhľadávania

 1. LABUDOVÁ, Viera. Použitie jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania: analýza zadlženosti domácností. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 3, s. 54-74 online.
  článok

  článok

 2. LABUDOVÁ, Viera. Zadlženie domácností na Slovensku. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 155-164 online.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera. Zadlženie domácností na Slovensku. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 19 online.
  článok

  článok

 4. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Assessing Housing Structure Similarities Across The EU Countries. - Registrovaný: Scopus. In Institutions and Economies. - Kuala Lumpur : University of Malaya. ISSN 2232-1349, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 53-70 online. VEGA 2/0007/19, VEGA 1/0770/17, VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 5. JINDROVÁ, Pavla - LABUDOVÁ, Viera. The Impact of Socio-Economic and Demographic Determinants on Self-Perceived Health. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 4, s. 68-88.
  článok

  článok

 6. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Poskytované služby sociálnych zariadení v regiónoch Slovenskej republiky. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 458-470 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 7. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Cenová dostupnosť bývania v Európskej únii a na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 352-361 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 8. KOVALČÍKOVÁ, Mária. Zadlženosť domácností v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 9. HORŇÁKOVÁ, Andrea. Cenovo dostupné bývanie v krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. JANYPKA, Filip. Neurónové siete: Praktická aplikácia v programovacom jazyku Python : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha