Výsledky vyhľadávania

 1. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Poskytované služby sociálnych zariadení v regiónoch Slovenskej republiky. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 458-470 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 2. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Cenová dostupnosť bývania v Európskej únii a na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 352-361 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. Quantification Methodology of the Social Innovations. In Organizational-Economic Mechanism of Management Innovative Development of Economic Entities : Collective Monograph in 3 Vol. - Przeworsk : Wyższa Szkola Społeczno-Gospodarcza, 2019. ISBN 978-83-937354-6-4, pp. 74-81 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Finančná dostupnosť bývania v krajinách EÚ 28. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 195-204 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 5. LABUDOVÁ, Viera. Súčasný stav sociálneho bývania na Slovensku. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 26-37 online. VEGA 1/0102/16.
  článok

  článok

 6. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Charakteristika zariadení poskytujúcich sociálne služby v Slovenskej republike. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 305-316 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 7. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 191-207. VEGA 1/0548/16, VEGA 2/005/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 8. DUDUCZOVÁ, Anita. Materiálna deprivácia detí na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 9. MARCINECHOVÁ, Monika. Analýza nezamestnanosti vysokoškolsky vzdelaných absolventov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. FÜLÖPOVÁ, Kristína. Štatistické metódy v oblasti počítačovej bezpečnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha