Výsledky vyhľadávania

 1. LABUDOVÁ, Viera. Digitálna deprivácia a COVID-19. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, č. Špeciálne číslo, s. 30-39 online.
  článok

  článok

 2. LABUDOVÁ, Viera et al. Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov. Recenzenti: Eva Rublíková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. [392 s.] [19,60 AH]. ISBN 978-80-571-0401-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 13]
 3. LABUDOVÁ, Viera - MUNDIER, Marek. Chudoba pracujúcich na Slovensku. In RELIK 2021: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections. RELIK 2021 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2021. ISBN 978-80-245-2429-0, s. 414-423 online.
  článok

  článok

 4. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Assessing Housing Structure Similarities Across The EU Countries. - Registrovaný: Scopus. In Institutions and Economies. - Kuala Lumpur : University of Malaya. ISSN 2232-1349, 2020, vol. 12, no. 4, pp. 53-70 online. VEGA 2/0007/19, VEGA 1/0770/17, VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 5. LABUDOVÁ, Viera. Zadlženie domácností na Slovensku. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 19 online.
  článok

  článok

 6. LABUDOVÁ, Viera. Použitie jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania: analýza zadlženosti domácností. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 3, s. 54-74 online.
  článok

  článok

 7. LABUDOVÁ, Viera. Zadlženie domácností na Slovensku. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 155-164 online.
  článok

  článok

 8. TREMBÁČ, Marián. Finančná dostupnosť bývania na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 9. PLICHTOVÁ, Lucia. Predikcia rakoviny pľúc metódami strojového učenia : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2020. 101 s.
  kniha

  kniha

 10. SENKOVÁ, Miroslava. Chudoba pracujúcich v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha