Výsledky vyhľadávania

 1. BALUŠKA, Marek. Corporate identity ako faktor marketingu organizátora veľtrhov v čase globálnej ekonomickej krízy. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 22-27.
  článok

  článok

 2. BALUŠKA, Marek. Marketing veľtrhových centier v európskom priestore : dizertačná práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2009. 225 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BALUŠKA, Marek. Veľtrhy prispievajú k oživeniu a rozvoju trhov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2006. ISSN 1336-393X, Január 2006, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 4. BALUŠKA, Marek. Vysielače impulzov na rozvoj odvetví. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2005. ISSN 1335-4701, 8. novembra 2005, roč. 13, č. 235.
  článok

  článok

 5. BALUŠKA, Marek. Marketingová komunikácia - pilier úspešného organizátora veľtrhov. In Marketing & komunikace : časopis České marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2004. ISSN 1211-5622, 2004, roč. 14, č. 2, s. 15-16.
  článok

  článok

 6. BALUŠKA, Marek. Ideme na veľtrh. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2003. ISSN 1211-7315, 2003, č. 4, s. 8-9 [slov. časť].
  článok

  článok

 7. BALUŠKA, Marek. Ideme na veľtrh. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2003. ISSN 1211-7315, 2003, č. 5, s. 10-11 [slov. časť].
  článok

  článok

 8. BALUŠKA, Marek. Veľtrhy v pohybe. In Stratégie : marketing, reklama, online a médiá. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA. ISSN 1335-2016, 2003, príl. k č. 11/2003, výstavníctvo, s. 4-7.
  článok

  článok

 9. BALUŠKA, Marek. Ideme na veľtrh : výber, ciele a koncepcia účasti na veľtrhu. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2003. ISSN 1211-7315, 2003, č. 3, s. 16-17 [slov. časť].
  článok

  článok

 10. BALUŠKA, Marek. Hodnotenie stále v plienkach. In Stratégie : marketing, reklama, online a médiá. - SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA ; Bratislava, 2002. ISSN 1335-2016, október 2002, roč. 9, č. 10, s. 23.
  článok

  článok