Výsledky vyhľadávania

 1. RUŽEKOVÁ, Viera - ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRINKO, Ján. Ekonomická diplomacia a teritoriálne analýzy. Recenzenti: Boris Mattoš, Andrea Krajčíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 176 s. [10,5 AH]. Nadácia Ministerstva hospodárstva SR, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-225-4897-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 2. DAŇO, Ferdinand et al. 80 rokov výchovy ekonomických lídrov (1940 - 2020) : Ekonomická univerzita v Bratislave v období poslednej dekády. Zostavovateľ: Miroslav Horňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 167 s. ISBN 978-80-225-4764-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MATTOŠ, Boris. Building New Paths in China - CEEC Academic & Research Cooperation: Initiatives in the Educational Cooperation of the University of Economics in Bratislava with the Zhejiang Province. In How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISBN 978-615-81063-1-3, s. 97-108.
  článok

  článok

 4. NATAFALUŠI, Martin. Význam a perspektívy soft power v medzinárodných vzťahoch : diplomová práca. Školiteľ: Boris Mattoš. Bratislava, 2019. 90 s.
  kniha

  kniha

 5. KAJÁNEK, Tomáš. Predsednícke trio v Rade Európskej únie v období júl 2017 – december 2018. Analýza vybraných oblastí : diplomová práca. Školiteľ: Boris Mattoš. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. Handbook for Incoming Guests : Erasmus+. Editors: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová. 1st Edition. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4517-4.
 7. Manuál k praktickej stáži Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4484-9.
 8. Manuál k študijnému pobytu Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4483-2.
 9. BESSENYEIOVÁ, Ester. Vplyv športovej diplomacie na zahraničnú politiku krajiny : diplomová práca. Školiteľ: Boris Mattoš. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 10. DARÁZS, Philip. Aktuálne výzvy migračnej politiky Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Boris Mattoš. Bratislava, 2018. 101 s.
  kniha

  kniha