Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Banky

  MEDVEĎ, Jozef et al. Banky : teória a prax. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2012. 576 s. [28,7 AH]. Economics. VEGA 1/2594/05, VEGA 1/3835/06, MVP IG 2315002, VEGA 1/0121/10. ISBN 978-80-89393-73-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 2. KOŠÍK, Oto - ZLIECHOVCOVÁ, Adriana. Riziko morálneho hazardu ako dimenzia riadenia rizík počas hospodárskej krízy. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISSN 1336-8818, 2010, roč. 7, č. 1, s. 22-29.
  článok

  článok

 3. KOŠÍK, Oto. Podmienky pre úspešnú inováciu poistných produktov komerčných poisťovní v SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-8818, 2009, roč. 6, č. 2, s. 32-39.
  článok

  článok

 4. KOŠÍK, Oto. Životné poistenie a jeho súčasný vývoj. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. ISSN 1336-8818, 2008, roč. 5, č. 1, s. 66-74.
  článok

  článok

 5. KOŠÍK, Oto. Podporuje model Slovency II úspešnosť integrovaného modelu banky a poisťovne pri predaji bankopoistných produktov? In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISSN 1336-8818, 2007, roč. 4, č. 1, s. 30-40.
  článok

  článok

 6. KOŠÍK, Oto. Poisťovníctvo - vybrané problémy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2007. 127 s. ISBN 978-80-8083-370-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 7. KOŠÍK, Oto. Predchádzanie finančným stratám v podnikoch poistením, ako výsledok efektívneho riadenia podnikateľských rizík. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2004. ISSN 1335-5813, Leto 2004, roč. 5, č. 2, s. 85-91.
  článok

  článok

 8. KOŠÍK, Oto. Aktuálne trendy vo vývoji podnikového manažmentu. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2001. ISSN 1335-5813, Jeseň - Zima 2001, roč. 2, č. 3-4, s. 311-314.
  článok

  článok