Výsledky vyhľadávania

 1. GRELL, Michal - MAJIRSKÝ, Miroslav - BAČOVÁ, Irena. Hospodárska informatika. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 153 s. ISBN 80-225-2158-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 2. GRELL, Michal - BAČOVÁ, Irena. Architektúra informačného systému obchodných služieb. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, máj 2005, roč. 7, č. 22, s. 72-82.
  článok

  článok


 3. RUSSEV, Stojan Todorov et al. Informačné zabezpečenie pracovného miesta v obchodných službách. In MICHALOVÁ, Valéria. Obchodné služby, ich úloha a prínos do ekonomiky Slovenska a jej konkurencieschopnosti v etape integrácie do európskeho trhu : vedecká monografia - VEGA č. 1/0503/03 MŠ SR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2117-5, s. 119-156.
  článok

  článok


 4. BAČOVÁ, Irena et al. Informačné systémy malých podnikov a elektronické prostredie Európskej únie. In Rozšíření EU - ekonomické a lingvistické aspekty spolupráce : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Liberec 7. dubna 2005. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7083-928-7.
  článok

  článok


 5. MICHALOVÁ, Valéria et al. Obchodné služby, ich úloha a prínos do ekonomiky Slovenska a jej konkurencieschopnosti v etape integrácie do európskeho trhu : vedecká monografia - VEGA č. 1/0503/03 MŠ SR. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 176 s. VEGA 1/0503/03. ISBN 80-225-2117-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]

 6. ŽÁRSKA, Elena. Súčasný stav informačných systémov. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2005. ISSN 1335-7883, 2005, roč. 60, č. 15-16, s. 45. Recenzia na: Informačné systémy verejnej správy / Michal Grell a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1910-3.
  článok

  článok


 7. GRELL, Michal - BAČOVÁ, Irena. Sektor služieb a jeho zapojenie do elektronického prostredia Európskej únie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2004. ISSN 1336-1732, september 2004, roč. 3, č. 3, s. 42-50.
  článok

  článok


 8. BAČOVÁ, Irena - MAJIRSKÝ, Miroslav. Automatizácia pracovného miesta v malých podnikoch. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 77- 91.
  článok

  článok


 9. GRELL, Michal - BAČOVÁ, Irena - MAJIRSKÝ, Miroslav. Ekonomická a informačná podstata úloh v systémoch riadenia výroby, služieb a verejnej správy. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2004, 2004, roč. 9, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok


 10. GRELL, Michal et al. Informačné systémy verejnej správy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 165 s. ISBN 80-225-1910-3. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]