Výsledky vyhľadávania

 1. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. 2018. ISBN 9788089962006.
  kniha

  kniha


 2. KARÁČOVÁ, Mária. Použitie IFRS 15 Výnosy zo zákazníckych zmlúv a možné problémy pri jeho aplikácii : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 3. MOKOŠOVÁ, Daša. Prijatie IFRS 15 v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1905 uplatniteľné pre účtovné obdobia začaté od 1.1. 2018 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 66-69.
  článok

  článok


 4. MOKOŠOVÁ, Daša. Novelizované znenie Smernice Európskeho paralmentu a Rady 2013/34/EU s ohľadom na vykonávacie rozhodnutie účinné od novembra 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 44-47.
  článok

  článok


 5. MOKOŠOVÁ, Daša. Vymedzenie účtovných jednotiek uplatňujúcich pravidlá IFRS v roku 2017 v SR. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 39-41.
  článok

  článok


 6. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny pre oblasť účtovníctva prijaté Európskou úniou uplatniteľné na účtovné obdobia začínajúce od 1.1. 2016 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 41-44.
  článok

  článok


 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v IAS 16 a IAS 41 v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/2113 uplatniteľné pre účtovné obdobia začaté od 1.1. 2016 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 47-50.
  článok

  článok


 8. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v IFRS 11 v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/ 2173 uplatniteľné pre účtovné obdobia začaté od 1.1. 2016 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 50-52.
  článok

  článok


 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v IAS 16 a IAS 38 v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/2231 uplatniteľné pre účtovné obdobia začaté od 1.1. 2016 a nesôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 52-54.
  článok

  článok


 10. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 a IAS 34 v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/2343 uplatniteľné pre účtovné obdobia začaté od 1.1. 2016 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 55-57.
  článok

  článok