Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Renáta. Manažérske účtovníctvo : neriešené príklady. Recenzovali: Daša Mokošová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 114 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89962-66-2.
  kniha

  kniha

 2. MOKOŠOVÁ, Daša. Klasifikácia konkrétnych finančných aktív s predčasným splatením v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2018/498 s účinnosťou od 1. 1. 2019 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 16-19 online.
  článok

  článok

 3. MOKOŠOVÁ, Daša. Prijatie IFRIC 23 v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2018/1595 s účinnosťou od 1. 1. 2019 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 19-22 online.
  článok

  článok

 4. MOKOŠOVÁ, Daša. Nariadenia pre oblasť účtovníctva prijaté v Európskej únii s účinnosťou od 1. 1. 2019 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 13-16 online.
  článok

  článok

 5. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny IAS 19 v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2019/402 s účinnosťou od 1. 1. 2019 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 24-26 online.
  článok

  článok

 6. MOKOŠOVÁ, Daša. Podmienky pre použitie IFRS v roku 2020 v Slovenskej republike. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 7-13 online.
  článok

  článok

 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny vo vybraných IFRS s odkazom na koncepčný rámec v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2019/2075 účinnosťou od 1.1.2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 29-33 online.
  článok

  článok

 8. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny IAS 12, ias 23, IFRS 3 a IFRS 11 v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2019/412 s účinnosťou od 1. 1. 2019 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 26-29 online.
  článok

  článok

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny IAS 1 a IAS 8 v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2019/2104 s účinnosťou od 1. 1. 2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 33-36 online.
  článok

  článok

 10. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmena v IAS 28 v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 2019/237 s účinnosťou od 1. 1. 2019 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Mimoriadne vydanie, s. 22-23 online.
  článok

  článok