Výsledky vyhľadávania

 1. BERDISOVÁ, Ivana. Vývoj v oblasti integrovaného vykazovania a správy o udržateľnosti : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 2. NOVOSADOVÁ, Denisa. Účtovná stratégia pre rodinné podniky : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 3. HATOSOVÁ, Denisa. Rozhodovanie pri uplatňovaní princípu významnosti : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 4. SALÍNIOVÁ, Ivana. Prínos nákladového účtovníctva pre vedenie podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 33 s.
  kniha

  kniha


 5. MOŽUTÍKOVÁ, Andrea. Vplyv informácií získaných z účtovníctva na rozhodovanie manažérov : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 6. PEKAROVIČOVÁ, Lucia. Analýza nákladov ako podklad pri zavádzaní nákladového controllingu vo vybranom výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Uplatňovanie pravidiel IFRS v roku 2018 v Slovenskej republike. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 47-49 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 8. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny prijaté Európskou úniou pre oblasť účtovníctva uplatniteľné na účtovné obdobia začínajúce od 1. 1. 2017 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 49-51 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Skvalitnenie zverejňovania informácií týkajúcich sa výkazu o peňažných tokoch s účinnosťou od 1. 1. 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 51-52 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 10. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v účtovaní odložených daňových pohľadávok s účinnosťou od 1. 1. 2017 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 52-53 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok