Výsledky vyhľadávania

 1. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Účtovné súvzťažnosti : najčastejšie problémy praxe. Recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2019. [640 s.] [24 AH]. APVV-16-0602, VEGA 1/0120/18. ISBN 978-80-7598-340-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [114 s.] [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5.
 3. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3.
 4. LEHOTSKÝ, Tomáš. Vznik, účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom v sústave podvojného účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. CHMARA, Norbert. Daňové a odvodové zaťaženie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a samostatne zárobkovej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. FABOVÁ, Veronika. Nenávratné finančné prostriedky pre regionálny rozvoj z fondov Európskej únie ako nenávratné cudzie prostriedky pre účtovné jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha

 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. [5,1 AH]. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 2]
 8. PÓSOVÁ, Michaela. Využitie informácií z perspektívneho prehľadu peňažných tokov na účely riadenia likvidity a solventnosti : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. TURANCOVÁ, Nikola. Aplikácia bilančnej politiky v oblasti účtovníctva v konkrétnej účtovnej jednotke : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. MOKOŠ, Marek. Komparácia účtovných závierok mikro účtovnej jednotky, malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha