Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2021. 98 s. [5,5 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-78-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ANTALOVÁ, Renáta. Manažérske účtovníctvo : neriešené príklady. Recenzovali: Daša Mokošová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 114 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89962-66-2.
 3. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. [25,45 AH]. ISBN 978-80-571-0166-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 4. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Účtovné súvzťažnosti : najčastejšie problémy praxe. Recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2019. [640 s.] [24 AH]. APVV-16-0602, VEGA 1/0120/18. ISBN 978-80-7598-340-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 114 s. [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II : otázky, príklady, úlohy a testy. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 77 s. [3,92 AH]. ISBN 978-80-89962-34-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 17, prezenčne 3]
 8. CHMARA, Norbert. Daňové a odvodové zaťaženie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a samostatne zárobkovej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 9. LEHOTSKÝ, Tomáš. Vznik, účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom v sústave podvojného účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. FABOVÁ, Veronika. Nenávratné finančné prostriedky pre regionálny rozvoj z fondov Európskej únie ako nenávratné cudzie prostriedky pre účtovné jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha