Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. [25,45 AH]. ISBN 978-80-571-0166-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 15, prezenčne 2]
 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II : otázky, príklady, úlohy a testy. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [77 s.] [3,92 AH]. ISBN 978-80-89962-34-1.
 3. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Účtovné súvzťažnosti : najčastejšie problémy praxe. Recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2019. [640 s.] [24 AH]. APVV-16-0602, VEGA 1/0120/18. ISBN 978-80-7598-340-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [114 s.] [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5.
 5. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3. [Počet ex. : 30, z toho voľných 16, prezenčne 3]
 6. LEHOTSKÝ, Tomáš. Vznik, účtovanie a vykazovanie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom v sústave podvojného účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. CHMARA, Norbert. Daňové a odvodové zaťaženie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a samostatne zárobkovej činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 8. FABOVÁ, Veronika. Nenávratné finančné prostriedky pre regionálny rozvoj z fondov Európskej únie ako nenávratné cudzie prostriedky pre účtovné jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. [5,1 AH]. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 10. MOKOŠ, Marek. Komparácia účtovných závierok mikro účtovnej jednotky, malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha