Výsledky vyhľadávania

 1. BUGANOVÁ, Katarína - HUDÁKOVÁ, Mária - ŠIMÁK, Ladislav. Manažment rizík ako nástroj na zvyšovanie úspešnosti inovačných aktivít malých a stredných podnikov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 25-34.
  článok

  článok

 2. STRELCOVÁ, Stanislava - ŠIMÁK, Ladislav. Ekonomická bezpečnosť podniku a jej ochrana. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 130-139.
  článok

  článok

 3. STRELCOVÁ, Stanislava - JANASOVÁ, Denisa - ŠIMÁK, Ladislav. Risk management at Slovak enterprises: an empirical study. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 174, no. 11-12, s. 58-62.
  článok

  článok

 4. MAJERNÍK, Milan et al. Environmental safety aspects of production management. Reviewers: Vojtech Dirner ... [et al.]. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 282 s. [14,14 AH]. VEGA 1/0547/15, KEGA 035UMB-4/2015, KEGA 030UMB-4/2017, APVV-0353-11, APVV-0555-07, ITMS 26210120024, VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-3-00-058223-3.
 5. ŠIMÁK, Ladislav. Krízový manažment vo verejnej správe. 2. preprac. vyd. Žilina : EDIS-vydavateľské centurm ŽU, 2016. 263 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-554-1165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. HUDÁKOVÁ, Mária - BUGANOVÁ, Katarína - ŠIMÁK, Ladislav. Framework experience of global economy and crisis in relation to development of SME in Žilina region. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 1, s. 5-13.
  článok

  článok

 7. ŠIMÁK, Ladislav - KLUČKA, Jozef - STRELCOVÁ, Stanislava. Modulácia hraničných hodnôt ekonomickej bezpečnosti podnikov. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 2, [s. 1-18] online.
  článok

  článok

 8. FILIP, Stanislav - ŠIMÁK, Ladislav - KOVÁČ, Marián. Manažment rizika. Bratislava : Sprint dva, 2011. 199 s. Economics. ISBN 978-80-89393-49-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 9. ŠIMÁK, Ladislav - MÍKA, Vladimír. Kompetenčné prístupy vo verejnej správe - možnosti a obmedzenia. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 647-657.
  článok

  článok

 10. ZÁNICKÁ HOLLÁ, Katarína - ŠIMÁK, Ladislav - RISTVEJ, Jozef. Bezpečnostné systémy krajín Vyšehradskej štvorky v európskom rozmere. In Manažment : teória, výučba a prax 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 29. septembra - 1. októbra 2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. ISBN 978-80-8040-404-8, s. 437-446.
  článok

  článok