Výsledky vyhľadávania

 1. ORGONÁŠ, Jozef - PAHOLKOVÁ, Barbora - DRÁBIK, Peter. Franchising Modern Form of Business for Small and Medium Sized Enterprises in the 21st Century. In Management Studies. - Valley Cottage : David Publishing Company. ISSN 2328-2185, 2020, vol. 8, no. 1, pp. 69-73 online. Slovak Franchising Association 2017-2018.
  článok

  článok

 2. VOJTKO, Branislav. Marketing vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 3. BELANEC, Matúš. Návrh stratégie online marketingovej komunikácie spoločnosti Mirolli s.r.o : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 4. HATÁR, Martin. Spotrebiteľské aspekty elektromobility : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2020. 105 s.
  kniha

  kniha

 5. KUCHAROVÁ, Nikoleta. Návrh "face to face" komunikačnej kampane Obchodnej fakulty so zameraním na potenciálnych uchádzačov o štúdium : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. KROLÁKOVÁ, Simona. Aplikovanie nových distribučných kanálov ako spôsobu priameho oslovenia zákazníka : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. KOŽÍK, Pavol. Aspekty a vplyvy centrálneho riadenia ekonomiky na obchodné podnikanie na Kube : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Environmentálne manažérstvo v odpadovom hospodárstve. Recenzenti: Ondrej Hronec, Miroslav Badida. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 218 s. [10,9 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-8-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 9. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter. Udržateľný rozvoj a environment. Recenzenti: Ondrej Hronec, Malgorzata Agnieszka Jarossová. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 146 s. [5,38 AH]. KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-973836-1-9.
 10. Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. Zostavil: Milan Oreský ; recenzenti/Reviewers: Eva Hanuláková, Peter Drábik. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 110 s. [7,782 AH]. VEGA 1/0587/19. ISBN 978-80-225-4771-0.