Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 515  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0070870^"
 1. FRANCOVÁ, Zuzana. Maloobchod ako súčasť obchodu so spotrebným tovarom. Recenzovali: Zdenka Musová, Peter Drábik. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2022. 136 s. [5,44 AH]. ISBN 978-80-88356-11-0.
 2. REHÁK, Róbert. Elektromobilita v Slovenskej republike vo vzťahu k postojom generácie "Z". Recenzovali: Peter Drábik, Miroslav Karlíček. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2022. 90 s. [5,09 AH]. VEGA 1/0046/20. ISBN 978-80-88356-10-3.
 3. MAJERNÍK, Milan et al. Sustainable Development of the Intelligent Industry from Industry 4.0 to Industry 5.0. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2022, vol. 16, no. 2, pp. 12-18 online. KEGA 002TUKE-4/2020, KEGA 032EU- 4/2020.
  článok

  článok

 4. DRÁBIK, Peter. Postoj spotrebiteľov k elektromobilite : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4810-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. JURKOVIČOVÁ, Monika. Marketingová stratégia podniku pôsobiaceho v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2021. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. BERECZKY, Peter. Predaj rýchloobrátkového spotrebného tovaru cez internet : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. BOGDÁNOVÁ, Petra. Marketing podniku v podmienkach cirkulárnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha

 8. SIVOŇ, Peter. Spotrebiteľské aspekty elektromobility : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Marketingová koncepcia domáceho cestovného ruchu detí a mládeže. Recenzenti: Stanislav Benčič, Tomáš Koniar. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2021. 96 s.
 10. DRÁBIK, Peter. Spoločensky prospešné inovácie v distribúcii : elektromobilita. Recenzenti: Ferdinand Daňo, Rastislav Lauko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 203 s. [5,68 AH]. VEGA 1/0046/20. ISBN 978-80-225-4800-7. [Počet ex. : 14, z toho voľných 10, prezenčne 3]