Výsledky vyhľadávania

 1. CSABAY, Marek. Ekonomická diplomacia : teoretické východiská, riadenie a prax v medzinárodnom podnikaní. Recenzenti: Andrej Findor, Tomáš Dudáš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 104 s. GAAA GA/11/2018. ISBN 978-80-571-0096-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. DUDÁŠ, Tomáš et al. International business I : selected readings from international economics. Volume 1. Reviewers: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 198 s. [12,76 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-14-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. CSABAY, Marek. Základná infraštruktúra podpory vedy a výskumu na Taiwane. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-2955, jún 2013, roč. 9, č. 1, s. 146-158. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191569/VedeckyCasopisVSEMvs_2013_06.pdf>
  článok

  článok

 4. CSABAY, Marek. Zahraničný obchod a obchodná politika Taiwanu v kontexte aktuálneho vývoja. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. ISSN 1337-4990, 2013, roč. 7, č. 1, s. 54-69.
  článok

  článok

 5. CSABAY, Marek. Vybrané aspekty energetickej politiky Taiwanu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 5-20 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174890/A2013-1.pdf>
  článok

  článok

 6. CSABAY, Marek. Aktuálne výzvy v postavení Taiwanu vo svetovom hospodárstve. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 2, s. 53-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0176362/MV2013-2.pdf>
  článok

  článok

 7. LIPKOVÁ, Ľudmila et al. Svetová ekonomika : Juhovýchodná Ázia I. Recenzenti Víťazoslav Balhar, Marcel Kordoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 135 s. [7,54 AH]. ISBN 978-80-225-3630-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 8. ŠIMURDOVÁ, Katarína. Analýza vybraných trendov vo vývoji energetického sektora v Latinskej Amerike : diplomová práca. Školiteľ: Marek Csabay. Bratislava, 2012. 88 s.
  kniha

  kniha

 9. BUDINSKÁ, Simona. Aplikácia funkčných nástrojov podpory exportu v systéme hospodárskej diplomacie : diplomová práca. Školiteľ: Marek Csabay. Bratislava, 2012. 86 s.
  kniha

  kniha

 10. CSABAY, Marek. Aktuálny vývoj migrácie v EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 119-124. VEGA 1/0802/08.
  článok

  článok