Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - GÁBOR, Vladimír. Data envelopment analysis of selected specialized health centres and possibilities of its application in the terms of Slovak republic health care system. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Health Management. - London : SAGE Publications. ISSN 0972-0634, 2017, vol. 19, no. 1, pp. 144-158. I-16-104-00.
  článok

  článok

 2. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Manažment zdravotnej starostlivosti seniorov. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 346-356 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 3. GÁBOR, Vladimír. Meranie výkonnosti procesov v neziskových organizáciách zameraných na špecifické služby : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2015. 113 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. GÁBOR, Vladimír - HAJDUOVÁ, Zuzana - HUSÁKOVÁ, Nikoleta. Spôsoby hodnotenia výkonnosti procesov v neziskových organizáciách poskytujúcich špecifické služby. In Logistický monitor : internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku. - [Žilina : Žilinská univerzita v Žiline], 2014. ISSN 1336-5851, 2014, júl, s. 1-8 online. ITMS 26220220182. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.logistickymonitor.sk/images/prispevky/husakova-7-2014.pdf>
  článok

  článok

 5. PUDŁO, Patrycja - GAJDOŠ, Jozef - GÁBOR, Vladimír. High quality and good brand as a factors which determinate the customer decision making process on the food market. In Manažment priemyselných podnikov. - Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2009. ISSN 1336-5592, 2009, roč. 6, č. 1, s. 32-43.
  článok

  článok

 6. GÁBOR, Vladimír - PUDŁO, Patrycja. Význam kvality ľudského kapitálu pre organizáciu a jeho špecifiká. In SEMAFOR '09 - Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2841-2, s. 485-497.
  článok

  článok

 7. GÁBOR, Vladimír - PUDŁO, Patrycja. Stellungnahme des Arbeitsgebers bei der Bewertung ihrer Arbeitnehmer. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2009, roč. 3, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 8. GÁBOR, Vladimír. Súčasné podmienky vzdelávania a rozvoja zamestnancov. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2008. ISSN 1337-0839, 2008, roč. 2, č. 1, s. 25-33.
  článok

  článok

 9. GÁBOR, Vladimír - PUDŁO, Patrycja. Riešenie konfliktov ako jeden zo spôsobov zlepšenia kvality pracovného prostredia. In DOCTUS 2008 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých výskumných a pedagogických pracovníkov, Bratislava 28. októbra 2008. - Bratislava : AT Publishing, 2008. ISBN 978-8088954-45-3, s. [1-7].
  článok

  článok

 10. GÁBOR, Vladimír. Aspekty riadenia a hodnotenia pracovného výkonu. In Ekonomika, financie a manažment podniku. Vedecká konferencia doktorandov. Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok