Výsledky vyhľadávania

 1. RUČINSKÝ, Rastislav. Vplyv operačného programu Výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 na konkurencieschopnosť podnikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 22.
  článok

  článok

 2. RUČINSKÝ, Rastislav. Financial Management of Projects Implemented under the Operational Programme Research and Innovation in 2014-2019. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 164-165.
  článok

  článok

 3. IĽKOVÁ, Katarína. Možnosti využitia projektového manažmentu pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020 v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. FUNDÁKOVÁ, Jaroslava. Finančná analýza a finančné plánovanie pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. MACKO, Michal Daniel. Finančná analýza a finančné plánovanie pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020 v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2020. 90 s.
  kniha

  kniha

 6. PRŮŠA, Dávid. Možnosti využitia fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020 v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠAROVÁ, Mária. Hodnotenie významu konkrétnej zahraničnej investície na území východného Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2020. 93 s.
  kniha

  kniha

 8. LEHOCKÝ, Tomáš. Využitie nástrojov Google Analytics na zvýšenie konkurencieschopnosti konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. IMRICHOVÁ, Pavla Viktória. Možnosti využitia projektového manažmentu pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia 2014-2020 v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 10. GYÜREOVÁ, Viktória. Využitie nástrojov online marketingu na zvýšenie konkurencieschopnosti konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha