Výsledky vyhľadávania

 1. HASAN, Jamal. Základy e-commerce. Recenzenti: Pavol Kita, Attila Pólya. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 134 s. ISBN 978-80-223-5069-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 2. PÓLYA, Attila. Možný koniec najlacnejšieho hlasového programu s nekonečným internetom na slovenskom trhu. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13.9.2019 Skalica, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4688-1, s. 38-42 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HÁZELOVÁ, Petra. Možnosti nákupu prostredníctvom mobilného telefónu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. GONDOVÁ, Gabriela. Možnosti nakupovania prostredníctvom mobilného telefónu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. HIRTL, Jakub. Platby prostredníctvom krátkych správ odoslaných z mobilných zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. JANKOVIČ, Michal. Možnosti využitia lokálnej SEO v marketingu firmy : diplomová práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. BERECZKY, Peter. Aktuálne techniky výberu cenovo dostupnej dovolenky prostredníctvom informačno- komunikačných technológií : bakalárska práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. SABO, Matúš. Inovatívne možnosti platby v slovenskom virtuálnom priestore : bakalárska práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2019. 32 s.
  kniha

  kniha

 9. PÓLYA, Attila - HÁZELOVÁ, Petra. Možnosti nákupu prostredníctvom mobilného telefónu na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 102-109 online.
  článok

  článok

 10. ČERVENÁ, Ivona. Možnosti mobilnej komunikácie v obľúbených dovolenkových krajinách mimo Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Attila Pólya. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha